ОПП Дизайн архітектурного середовища (м)

Назва освітньо-професійної програми:

Дизайн архітектурного середовища

 

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

 

Код і назва спеціальності:

191 Архітектура та містобудування

 

Кваліфікація:

Магістр з дизайну архітектурного середовища

 

Тривалість програми:

1 рік 5 місяців

 

Кількість кредитів:

90 кредитів ЄКТС

 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів