ОПП Архітектура будівель та споруд (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Архітектура будівель і споруд»

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

 

Код і назва спеціальності

191 «Архітектура та містобудування»

Кваліфікація

Магістр з архітектура та містобудування

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,

QF-EHEA – другий цикл,

EQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Уреньов В.П. професор, доктор архітектури, зав. кафедри архітектури будівель і споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури, arx.zd.6@ukr.net>

 

 

Освітня програма

2019

 

2021

2022

Навчальний план

2019

2020

2021

2022

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Екологічне обґрунтування архітектурно-будівельних рішень

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Архітектурне проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

o   Автоскладальний завод

 

 

курсовий проект

o   Бавовняна фабрика

 

 

курсовий проект

o   Консервний завод

 

 

курсовий проект

o   Науково-технологічний парк

 

 

курсовий проект

o   Сміттєпереробний завод

 

 

курсовий проект

o   Хлібозавод

 

 

курсовий проект

o   Багатоповерховий житловий будинок

 

 

курсовий проект

o   Драматичний театр із залом на 1000 глядачів

 

 

курсовий проект

Енергозбереження в архiтектурi та мicтобудуваннi

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп'ютерне моделювання

навчальна дисципліна

силабус

 

Врахування містобудівних умов в архітектурному проектуванні

навчальна дисципліна

силабус

 

Проблеми  реконструкції та реновації історичної забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні будівельні матеріали та конструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація та управління проектуванням та будівництвом

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Комплексні дослідження та інноваційні інструменти в архітектурі

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектно-дослідницька практика

практика

силабус

програма практики

Переддипломна практика

практика

силабус

програма практики

Кваліфікаційна робота

кваліфікаційна робота

 

методичні рекомендації

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія особистості

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти, в тому числі з інших освітніх програм

Регулювання містобудівної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління природоохоронною діяльністю

навчальна дисципліна

силабус

 

Містобудівний кадастр

навчальна дисципліна

силабус

 

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Благоустрій та озеленення міських територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Реновація промислової забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика міського та природного довкілля

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

навчальна дисципліна

силабус

 

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

навчальна дисципліна

силабус

 

 

MR_MIKRORAYON_ABS