ОНП Архітектура будівель та споруд

Назва освітньої програми

Освітньо-наукова  програма (ОНП)

Архітектура будівель та споруд

Код і назва галузі знань

 19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

191 «Архітектура та містобудування»

Кваліфікація

Магістр з архітектури та містобудування

Тривалість програми

1 рік 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

120 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL –  7 рівень

Гарант освітньої програми

Яременко Ірина Степанівна, канд. арх., доцент кафедри архітектури будівель та споруд Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури, yaryomenkoirina.abs@ogasa.org.ua

 

 

Освітня програма

2020

2021

2022

Навчальний план

2020

2021

2022

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергозбереження в архітектурі та містобудуванні

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологічне обґрунтування архітектурно-будівельних рішень

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Концептуальне архітектурне проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

o   Автоскладальний завод

 

 

курсовий проект

o   Консервний завод

 

 

курсовий проект

o   Науково-технологічний парк

 

 

курсовий проект

o   Сміттєпереробний завод

 

 

курсовий проект

o   Хлібозавод

 

 

курсовий проект

o   Мікрорайон

 

 

курсовий проект

o   Багатоповерховий житловий будинок

 

 

курсовий проект

o   Театр

 

 

курсовий проект

Сучасні будівельні матеріали і конструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп’ютерне моделювання

навчальна дисципліна

силабус

 

Містобудівні аспекти архітектурного проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Проблеми реконструції та реновації історичної забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні проблеми архітектури та містобудування

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація та управління проектуванням та будівництвом

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектно-дослідницька практика

практика

силабус

програма практики

Дослідницький компонент

Основи типологічного аналізу в архітектурі та містобудуванні

навчальна дисципліна

силабус

методичні вказівки 

Методика наукових досліджень в архітектурі

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Переддипломна практика

практика

силабус

програма практики

Магістерська робота

кваліфікаційна робота

 

методичні рекомендації

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія особистості

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти в тому числі з інших програм

Регулювання містобудівної діяльністі

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління природоохоронною діяльністю

навчальна дисципліна

силабус

 

Містобудівний кадастр

навчальна дисципліна

силабус

 

Особливості проектування спортивних споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Благоустрій та озеленення міських територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Реновація промислової забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика міського та природного довкілля

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

навчальна дисципліна

силабус

 

Дизайн інтер`єру

навчальна дисципліна

силабус