ОПП Теплогазопостачання і вентиляція (п)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Теплогазопостачання і вентиляція

Код і назва галузі знань

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України –8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL –7 рівень

Гарант освітньої програми

Елькін Юрій Генріхович,

к.т.н., доцент, завідувач кафедри Теплогазопостачання і вентиляції, elkin@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

 

2020

Навчальний план

2018

2019

2020

Відомості самооцінювання

 

2019

2020

 

Перелік освітніх компонент

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Правове регулювання господарчої діяльності та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Реновація газових мереж

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Теплонасосні системи теплопостачання

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Реконструкція та вдосконалення обладнання теплопостачання і вентиляції

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

 

Енергозбереження та утилізація теплоти в промислових та цивільних будівлях

навчальна дисципліна

силабус

 

Кондиціювання повітря багатофункціональних будівель

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Новітні системи вентиляції будинків і споруд

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Змінні гідравлічні режими теплових мереж

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Автоматизація систем ТГПіВ

навчальна дисципліна

силабус

 

Практична підготовка

практика

силабус

 

Атестація

кваліфікаційна робота

методичні рекомендації

 

Вибіркові компоненти

Психологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Педагогіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Галузеве правознавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Цивільний захист

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Зріджені вуглеводневі гази

навчальна дисципліна

силабус

 

Бізнес-планування в будівельній галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи кошторисної справи в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Особливості математичного моделювання програмним комплексом ANSYS

навчальна дисципліна

силабус

 

Інноваційні технології

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологічне обґрунтування проектів в ТГПіВ

навчальна дисципліна

силабус

 

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

силабус

 

Промислові тепло генеруючі установки

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергоаудит (підготовчий курс до сертифікації)

навчальна дисципліна

силабус

 

Поновлювані джерела енергії

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація монтажу систем ТГПіВ

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасне сантехнічне обладнання будівель

навчальна дисципліна

силабус