ОП Галузеве машинобудування

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Галузеве машинобудування»

Код і назва галузі знань

13 «Механічна інженерія»

Код і назва спеціальності

133 «Галузеве машинобудування»

Кваліфікація

«бакалавр з галузевого машинобудування»

Тривалість програми

3 роки 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

240 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,

ЕQF–LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Бондаренко Андрій Єгорович,

завідувач кафедри машинобудування, к.т.н., доц.

 

Освітня програма

2019

2021

2022

Навчальний план

2019

2021

 

Відомості самооцінювання

 

2021

 

 

Перелік освітніх компонентів

 

Назва освітнього компоненту

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проєктування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Українська мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

Силабус

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

Силабус

 

Історія України та української культури

навчальна дисципліна

Силабус

 

Філософія

навчальна дисципліна

Силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Вступ в спеціальність

навчальна дисципліна

Силабус

 

Вища математика

навчальна дисципліна

Силабус

 

Теорія ймовірностей і математична статистика

навчальна дисципліна

Силабус

 

Хімія

навчальна дисципліна

Силабус

 

Фізика

навчальна дисципліна

Силабус

 

Інформатика

навчальна дисципліна

Силабус

 

Нарисна геометрія

навчальна дисципліна

Силабус

 

Інженерна графіка

навчальна дисципліна

Силабус

 

Основи автоматизованого проектування машин

навчальна дисципліна

Силабус

 

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

навчальна дисципліна

Силабус

Силабус

 

Теоретична механіка

навчальна дисципліна

Силабус

 

Опір матеріалів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Теорія механізмів і машин

навчальна дисципліна

Силабус

курсовий проект

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

навчальна дисципліна

Силабус

 

Деталі машин

навчальна дисципліна

Силабус

курсовий проект

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

навчальна дисципліна

Силабус

 

Електрообладнання будівельних машин і автомобілів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Гідравліка

навчальна дисципліна

Силабус

 

Основи теплотехніки

навчальна дисципліна

Силабус

 

Будівельна техніка

 

 

 

Загальний курс будівельної техніки

навчальна дисципліна

Силабус

 

Дорожні машини

навчальна дисципліна

Силабус

 

Машини для виробництва будівельних матеріалів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Машини для земляних робіт

навчальна дисципліна

Силабус

курсова робота

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

навчальна дисципліна

Силабус

курсова робота

Автомобілі

 

 

 

Основи конструкції автомобілів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Двигуни внутрішнього згоряння

навчальна дисципліна

Силабус

курсовий проект

Основи охорони праці

навчальна дисципліна

Силабус

 

Технічний сервіс будівельних машин і автомобілів

 

 

 

Надійність машин

навчальна дисципліна

Силабус

 

Технологія технічного сервісу

навчальна дисципліна

Силабус

 

Технологічне проектування виробничих підрозділів підприємств з технічного сервісу

навчальна дисципліна

Силабус

курсовий проект

Технологічні процеси станцій технічного обслуговування

навчальна дисципліна

Силабус

курсова робота

Основи технології ремонту

 

 

 

Технологія ремонту агрегатів і систем

навчальна дисципліна

Силабус

 

Відновлення деталей

навчальна дисципліна

Силабус

курсовий проект

Практична підготовка

практика

 

 

Навчальна практика

практика

Силабус

 

Виробнича практика

практика

Силабус

 

Атестація

кваліфікаційна робота

Методичні рекомендації

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Правознавство

навчальна дисципліна

Силабус

 

Екологія

навчальна дисципліна

Силабус

 

Економічна теорія

навчальна дисципліна

Силабус

 

Академічне письмо

навчальна дисципліна

Силабус

 

Соціологія

навчальна дисципліна

Силабус

 

Цивільний захист

навчальна дисципліна

Силабус

 

Психологія

навчальна дисципліна

Силабус

 

Діловодство та документознавство

навчальна дисципліна

Силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Економіка підприємства

навчальна дисципліна

Силабус

 

Основи менеджменту

навчальна дисципліна

Силабус

 

Основи підприємництва

навчальна дисципліна

Силабус

 

Основи маркетингу

навчальна дисципліна

Силабус

 

Технологічні основи машинобудування

навчальна дисципліна

Силабус

 

Будівельна механіка та металоконструкції машин

навчальна дисципліна

Силабус

 

Основи наукових досліджень

навчальна дисципліна

Силабус

 

Ліцензування та сертифікація

навчальна дисципліна

Силабус

 

Трансмісії будівельних машин і автомобілів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Гідро- і пневмоприводи будівельних машин і автомобілів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Динаміка і міцність машин

навчальна дисципліна

Силабус

 

Інформаційні технології

навчальна дисципліна

Силабус

 

Чисельні методи рішення інженерних задач

навчальна дисципліна

Силабус

 

Корозія металів

навчальна дисципліна

Силабус

 

Блок 1 - Технічна експлуатація будівельних машин і автомобілів

Електронні систем керування

навчальна дисципліна

Силабус

 

Основи технічної діагностики

навчальна дисципліна

Силабус

 

Технологічне обладнання підприємств  технічного сервісу

навчальна дисципліна

Силабус

 

Механізований інструмент

навчальна дисципліна

Силабус

 

Експлуатаційні матеріали

навчальна дисципліна

Силабус

 

Блок 2 - Виробнича експлуатація будівельних машин та автомобілів

Організація дорожнього руху

навчальна дисципліна

Силабус

 

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт

навчальна дисципліна

Силабус

 

Транспортна логістика

навчальна дисципліна

Силабус

 

Розумний транспорт

навчальна дисципліна

Силабус

 

Спеціалізований рухомий склад

навчальна дисципліна

Силабус