ОПП Геодезія та землеустрій

Назва освітньо-професійної

програми:

 

Геодезія та землеустрій

Код і назва галузі:

 

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

 

193 Геодезія та землеустрій

Кваліфікація:

 

бакалавр з геодезії та землеустрою

Тривалість програми:

3 роки 10 місяців для вступників на базі ПЗСО

2 р. 10 м. для вступників на базі МС

 

Кількість кредитів:

 

 

240 кредитів ЄКТС

 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 7 рівень,

FQ-EHEA – перший цикл

ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів