Архітектурно-художній інститут

(АХІ)

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: «Бакалавр»; «Магістр»

 

Спеціальності:

 

 

 • 191 «Архітектура та містобудування»
 • 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Спеціалізації:
 • Архітектура будівель і споруд

 • Містобудування

 • Дизайн архітектурного середовища

 • Образотворче мистецтво

 

Напрями знань: «Архітектура»; «Образотворче мистецтво»

 

 
Підготовка архітекторів у нашій академії почалася у 1930 році на архітектурному факультеті.  У 1996  році на базі архітектурного факультету був створений перший в Україні Архітектурний інститут, який у 2004 році став Архітектурно-художнім.

 

АХІ ОДАБА неодноразово отримував нагороди та дипломи як одна з кращих архітектурних шкіл України.

 

Основною метою нашої вищої архітектурної школи є підготовка архітекторів, які володіють глибокими та різноманітними теоретичними знаннями та здібними на високому професійному рівні  вирішувати складні задачі сучасної архітектурної та містобудівної науки і практики.
 
 • архітектор;

 • ландшафтний архітектор;

 • архітектор-містобудівельник;

 • архітектор-реставратор;

 • дизайнер архітектурного середовища;

 • художник-графік;

 • художник-живописець;

 • художник-ілюстратор;

 • художник-оформлювач інтер́ єру.