ОПП Геодезія (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Геодезія

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

193 «Геодезія та землеустрій»

Кваліфікація

Магістр з геодезії та землеустрою

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий рівень,
EQF–LLL – 7 рівень

 

Гарант освітньої програми

Юрковський Ростислав Георгійович,

к.т.н.., професор кафедри Геодезії та землеустрою, RGYurckovskiy@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2019

2021

Навчальний план

2019

2021

Відомості самооцінювання

 

2021

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Нормативно-правове регулювання у сфері геодезії та землеустрою

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Інженерна геодезія 1

навчальна дисципліна

силабус

курсоваой проект

Інженерна геодезія 2

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні геодезичні прилади і технології

навчальна дисципліна

силабус

 

Планування та організація геодезичного виробництва

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектування і побудова опорних геодезичних мереж

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Геодезичне забезпечення будівельно-монтажних робіт

навчальна дисципліна

силабус

 

Геодезичний моніторинг при реконструкція будівель і споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Практична підготовка

навчальна дисципліна

силабус

методичні рекомендації

Кваліфікаційна магістерська робота

навчальна дисципліна

методичні рекомендації

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління природоохоронною діяльністю

навчальна дисципліна

силабус

 

Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Організація робіт у сфері землеустрою

навчальна дисципліна

силабус

 

ГІС земельного кадастру

навчальна дисципліна

силабус

 

Методика і технології землевпорядного проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Цифрове картографування

навчальна дисципліна

силабус

 

Геодезія

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерна (прикладна) фотограмметрія

навчальна дисципліна

силабус

 

Вища геодезія

навчальна дисципліна

силабус

 

Супутникова геодезія

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи маркшейдерської справи

навчальна дисципліна

силабус

 

Метрологія і стандартизація в галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Геоінформаційні системи в управлінні територіями

навчальна дисципліна

силабус

 

Інфраструктура геопросторових даних

навчальна дисципліна

силабус