ОНП «Будівництво та цивільна інженерія»

Назва освітньої програми

Освітньо-наукова програма (ОНП)

«Будівництво та цивільна інженерія»

Код і назва галузі знань

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація

Доктор філософії з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів ЄКТС освітньої складової

50 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

HPК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – третій цикл,

EQF LLL – 8 рівень

Гарант освітньої програми

Кровяков Сергій Олексійович,

доктор технічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, kroviakov@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2016

2019

2020

 

Навчальний план

2016

2019

2020

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

2021

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Педагогіка вищої школи

навчальна дисципліна

силабус

 

Історія і філософія науки

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Методологія наукових досліджень

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних матеріалів та виробів

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасний стан та перспективи розвитку основ і фундаментів

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасний стан та перспективи розвитку вентиляції, опалення та теплогазопостачання

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасний стан та перспективи розвитку систем водопостачання, каналізації

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасний стан та перспективи розвитку будівельних конструкцій, будівель та споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасний стан та перспективи розвитку технології та організації промислового та цивільного будівництва

навчальна дисципліна

силабус

 

Практична підготовка

практика

силабус

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Науковий стиль мови і письма

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи патентознавства та авторського права

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління науковими та інноваційними проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

Інформаційні технології та моделювання в проектуванні і будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Математичні методи досліджень будівельних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні композиційні матеріали на силікатній матриці

навчальна дисципліна

силабус

 

Структуроутворення, твердіння та руйнування бетонів та конструкцій з них

навчальна дисципліна

силабус

 

Високотехнологічні бетони на механоактивованих мінеральних в'яжучих речовинах

навчальна дисципліна

силабус

 

Наукові проблеми механіки грунтів

навчальна дисципліна

силабус

 

Нелінійні підходи в механіці грунтів

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергозберігаючі технології тепло- та холодопостачання будівель

навчальна дисципліна

силабус

 

Удосконалення енергетичних параметрів технологічних процесів ТГПтаВ

навчальна дисципліна

силабус

 

Наукові проблеми інтенсифікації фільтрувальних споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Чисельні методи рішення задач гідравліки, водопостачання та водовідведення

навчальна дисципліна

силабус

 

Розрахунок та проектування сучасних будівельних конструкцій з метала, дерева та пластмас

навчальна дисципліна

силабус

 

Сейсмостійкість будівель і споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Розрахунок бетонних, залізобетонних та кам'яних конструкцій, пошкоджених в процесі експлуатації

навчальна дисципліна

силабус

 

Деформаційно-силова модель залізобетону

навчальна дисципліна

силабус

 

Просторова робота залізобетонних балкових систем. Теорія та методи розрахунку

навчальна дисципліна

силабус

 

Прогнозування параметрів і оптимізація організаційно-технологічних рішень

навчальна дисципліна

силабус

 

Визначення новизни і рівня технологічних рішень в будівництві і реконструкції

навчальна дисципліна

силабус