ОПП Адитивні технології

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Адитивні технології»

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

 1рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Хлицов Микола Володимирович,

к.т.н., доцент кафедри ПАТБМ, khlytsov@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2021

 

 

Навчальний план

2021

 

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

 

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Економіка галузі

навчальна дисципліна

 

 

Комп'ютерні технології та моделювання в будівництві

навчальна дисципліна

 

 

Наукові критерії вибору і методи дослідження матеріалів

навчальна дисципліна

 

 

Матеріали для адитивного виробництва

навчальна дисципліна

 

 

Основи процесів адитивного виробництва

навчальна дисципліна

 

 

Фізичні ефекти і явища в адитивних технологіях

навчальна дисципліна

 

 

Планування і організація експерименту

навчальна дисципліна

 

 

Стандартизація, уніфікація та управління якістю

навчальна дисципліна

 

 

Конструктивні особливості виготовлення форм виробів

навчальна дисципліна

 

 

Міцність і надійність конструкцій

навчальна дисципліна

 

 

Практична підготовка

практика

 

 

Атестація

кваліфікаційна магістерська робота

 

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

 

 

Математичні методи рішення інженерних задач

навчальна дисципліна

 

 

Енергозбереження та енергоаудит

навчальна дисципліна

 

 

Технології утилізації відходів у будівництві

навчальна дисципліна

 

 

Техноекологія в будівництві

навчальна дисципліна

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти

3-D сканування в адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

Дослідження і оптимізація процесів адитивного виробництва

навчальна дисципліна

 

 

Дослідження і оптимізація складів матеріалу для 3-D друку з використанням методу ЕСМ

навчальна дисципліна

 

 

Дослідження і оптимізація випробовувань матеріалів з використанням МКЕ

навчальна дисципліна

 

 

Зворотній інжиніринг в адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

Практикум по біонічному дизайну виробів у адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

Практикум по зворотньому інжинірингу виробів у адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

Практикум по 3-D скануванню виробів у адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

Сучасна мехатроніка в будівництві

навчальна дисципліна