191 Архітектура та містобудування


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Спеціальні (фахові) компоненти - 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Обсяг освітнього компонента - 4 кредити ЄКТС,

контрольний засіб – залік,

індивідуальна робота – розрахунково-графічна/графічна/розрахункова робота

Архітектурна колористика

силабус

Архітектури будівель та споруд

Прохорец І.М.,

ст. викладач

Благоустрій та озеленення міських територій

силабус

 Містобудування

Бєлікова М.В., ст.викладач

Дизайн інтер`єру

силабус

Дизайну архітектурного середовища

Моргун О.Л.,

 канд. арх., доц.

Естетика міського та природного довкілля

силабус

Містобудування

Савицька О. С.,

к.арх., доцент

Комплексна енергоефективна реконструкція житлової забудови

силабус

Міського будівництва та господарства

Топал С.С.,

старший викладач

Критика сучасних теорій дизайну

силабус

Дизайну архітектурного середовища

Мельник Н.В.,

к. арх., доцент

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

силабус

Дизайну архітектурного середовища

Моргун О.Л.,

 канд. арх., доцент

Містобудівний кадастр

силабус

Геодезії та землеустрою

Колосюк А.А.,

к.е.н., доцент

Проблеми збереження та реконструкції історичної забудови

силабус

Містобудування

Глазирин В.Л.,

к.арх., професор

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

силабус

Містобудування

Сторожук С. С.,

к. арх., доцент

Реновація промислової забудови

силабус

Архітектури будівель і споруд

Дмитрік Н. О., асистент

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

силабус

Архітектурних конструкцій

Кушнір О. М.,

к.т.н., доцент

Управління проектами

силабус

Менеджменту і маркетингу

Білега О.В.,

к.е.н., доцент

Художнє проектування та колористика в дизайні архітектурного середовища

силабус

Дизайну архітектурного середовища

Тюрікова О.М.,

к.пед. наук, доц.