ОПП Архітектура та містобудування

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 191 Архітектура та містобудування

Кваліфікація – бакалавр з архітектури та містобудування

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

 

 

 

Проект освітньої програми

2020

 

 

 

Перелік освітніх компонентів