ОПП Архітектура будівель та споруд (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Архітектура будівель та споруд»

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

 

Код і назва спеціальності

191 «Архітектура та містобудування»

Кваліфікація

Магістр з архітектура та містобудування

Тривалість програми

1 рік 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

120 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,

QF-EHEA – другий цикл,

EQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Яременко І.С., канд. архіт., доцент, професор кафедри архітектури будівель та споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури, arx.zd.6@ukr.net>

 

 

Освітня програма

2019

 

2021

Навчальний план

2019

2020

2021

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Правове регулювання господарчої діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергозбереження в архітектурі та містобудуванні

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологічне обґрунтування архітектурно-будівельних рішень

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Архітектурне проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

o   Автоскладальний завод

 

 

курсовий проект

o   Бавовняна фабрика

 

 

курсовий проект

o   Консервний завод

 

 

курсовий проект

o   Науково-технологічний парк

 

 

курсовий проект

o   Сміттєпереробний завод

 

 

курсовий проект

o   Хлібозавод

 

 

курсовий проект

o   Багатоповерховий житловий будинок

 

 

курсовий проект

o   Драматичний театр із залом на 1000 глядачів

 

 

курсовий проект

Сучасні будівельні матеріали

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні будівельні конструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні системи інженерного забезпечення будівель та використання енергозберігаючих технологій в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація та управління проектуванням та будівництвом

навчальна дисципліна

силабус

курсова

робота

Комп’ютерна графіка в архітектурному проектуванні

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи типологічного аналізу та наукових досліджень в архітектурі та містобудуванні

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектно-дослідницька практика

практика

силабус

програма практики

Переддипломна практика

практика

силабус

програма практики

Магістерська робота

кваліфікаційна робота

 

методичні рекомендації

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Естетика

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Регулювання містобудівної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Містобудівний кадастр

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика міського та природного довкілля

навчальна дисципліна

силабус

 

Архітектурна колористика

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

Реновація промислової забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Дизайн інтер`єру

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти з інших освітніх програм

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

навчальна дисципліна

силабус

 

Проблеми збереження та реконструкції історичної забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Критика сучасних теорій дизайну

навчальна дисципліна

силабус

 

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

навчальна дисципліна

силабус

 

Художнє проектування та колористика в дизайні архітектурного середовища

навчальна дисципліна

силабус

 

Методика-наукових-досліджень-архітектурі?