192 Будівництво та цивільна інженерія


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Спеціальні (фахові) компоненти - 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Обсяг освітнього компонента - 4 кредити ЄКТС,

контрольний засіб – залік,

індивідуальна робота – розрахунково-графічна/графічна/розрахункова робота

Архітектура промислових будівель

силабус

Архітектурних конструкцій

Коробко О.О.,

д.т.н., доцент

Архітектурні конструкції споруд громадського призначення

силабус

Архітектурних конструкцій

Чорна Л.В.,

к.т.н., доцент

ВІМ-технології

силабус

 Будівельної механіки

Сур’янінов М.Г.,

д.т.н., проф

Бізнес-планування в будівельній галузі

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Постернак І.М.,

к.т.н., доцент

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів в особливих умовах

силабус

Автомобільних доріг та аеродромів

Мішутін А.В.,

д.т.н., професор

Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій

силабус

Процесів і апаратів у технології будівельних матеріалів

Гара О.А.,

к.т.н., професор

Екологічна безпека будівельних матеріалів і будівель

силабус

Водопостачання та водовідведення

Аксьонова І.М.,

к.т.н. доцент

Екологічна безпека при будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення

силабус

Водопостачання та водовідведення

Аксьонова І.М.,

к.т.н. доцент

Екологічне обґрунтування проектів в ТГПіВ

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Даніченко М.В.,

к.т.н., доцент

Економіка

силабус

Економіки та підприємництва

Жусь О.М.,

к.т.н., доцент

Експлуатація автомобільних доріг та аеродромів

силабус

Автомобільних доріг та аеродромів

Луцкін Є.С,

к.т.н., доцент;

Хоменко А.А.,

к.т.н., ст. викл.

Енергоаудит

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Шевченко Л.Ф.,

к.т.н., доцент

Енергоаудит (підготовчий курс до сертифікації)

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Шевченко Л.Ф.,

к.т.н., доцент

Зріджені вуглеводневі гази

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Скребнев А.Ф.,

ст. викладач

Інженерні вишукування для будівництва

силабус

Основ і фундаментів

Митинський В.М., к.т.н., доцент

Інженерні методи охорони водних ресурсів

силабус

Водопостачання та водовідведення

Аксьонова І.М.,

к.т.н. доцент

Інноваційні технології

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Арсірій В.А.,

д.т.н., професор;
Сербова Ю.М.,

к.т.н. доцент

Інформаційне моделювання систем водопостачання та водовідведення

силабус

Водопостачання та водовідведення

Грачов І.А.,

старший викладач

Комплексна енергоефективна реконструкція житлової забудови

силабус

Міського будівництва та господарства

Топал С.С.,

старший викладач

Конструювання дренажів та водопропускних споруд на автомобільних дорогах та аеродромах

силабус

Автомобільних доріг та аеродромів

Петричко С.М.,

к.т.н., доцент

Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій

силабус

Хімії та екології

Семенова С.В.,

к.т.н., доцент;

Колесников А.В., к.т.н., доцент

Логістика

силабус

Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Гедулян С.І.,

к.т.н., доцент

Математичні методи в інженерних розрахунках

силабус

Інформаційних технологій та прикладної математики

Плотніков А.В.,

д.ф.-м.н., професор

Об’ємне моделювання залізобетонних конструкцій

силабус

Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд

Шеховцов В.І.,

к.т.н., доцент

Малахов В.В.,

к.т.н., ст. викладач

Обстеження, контроль якості та експериментальні дослідження автомобільних доріг та аеродромів

силабус

Автомобільних доріг та аеродромів

Кровяков С.О.,

д.т.н., професор

Організація бізнесу

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Постернак І.М.,

к.т.н., доц

Організація монтажу систем ТГПіВ

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Хоменко О.І.,

к.т.н., доцент

Основи ергономіки автомобільних доріг

силабус

Автомобільних доріг та аеродромів

Лапіна О.І.,

к.т.н., доцент

Основи кошторисної справи в будівництві

силабус

Автомобільних доріг та аеродромів

Луцкін Є.С.,

к.т.н., доцент

Основи проектування сучасних енергоефективних будівель

силабус

Архітектурних конструкцій

Закорчемний Ю.О., к.т.н., доцент

Особливості математичного моделювання програмним комплексом ANSYS

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Ісаєв В.Ф.,

к.т.н., доцент

Охорона праці в будівництві

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Книш О.І.,

к.т.н., доцент

Оцінка впливу автомобільних доріг та аеродромів на навколишнє середовище

силабус

Хімії та екології,

Автомобільних доріг та аеродромів

Семенова С.В.,

к.т.н., доцент;

Петричко С.М.,

к.т.н., доцент

Оцінка технічного стану будівель та розробка експертних висновків

силабус

Виробництва будівельних виробів та конструкцій

Суханов В.Г.,

д.т.н., професор

Поновлювані джерела енергії

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Елькін Ю.Г.,

к.т.н., доцент

Проект та розрахунок конструкцій автомобільних доріг та аеродромів з використанням програмного  комплексу Credo

силабус

Автомобільних доріг та аеродромів

Лапіна О.І.,

к.т.н., доцент

Промислові тепло генеруючі установки

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Баришев В.П.,

к.т.н., доцент

Реконструкція і реставрація архітектурних об’єктів

силабус

Архітектурних конструкцій

Єксарьова Н.М.,

к. арх., професор

Системи наскрізного проектування

силабус

Економіки та підприємництва

Сорока М.М.,

к.т.н., доцент

Спеціальні бетони нового покоління

силабус

Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Кучеренко О.А.,

д.т.н., професор

Сучасна нормативна база та контроль якості в будівництві та реконструкції

силабус

Технології будівельного виробництва

Лукашенко Л.Е., доцент

Сучасне сантехнічне обладнання будівель

силабус

Водопостачання та водовідведення

Прогульний В.Й., д.т.н., професор

Сучасні інженерні мережі та обладнання

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Баришев В.П.,

к.т.н., доцент

Теорія та методи розрахунку просторових споруд

силабус

Будівельної механіки

Твардовський І.О.,

к.т.н., доцент

Технічна експлуатація та реконструкція будівель та споруд

силабус

Залізобетонних конструкцій та транспортних споруд

Драпалюк М.В.,

к.т.н., доцент

Технічне обстеження і паспортизація будівель та споруд

силабус

Архітектурних конструкцій

Кушнір О.М.,

к.т.н., доцент

Техногенна безпека та оцінка впливу на навколишнє природне середовище

силабус

Архітектурних конструкцій

Піщева Т.І.,

к.т.н., доцент

Техноекологія в будівництві

силабус

Хімії та екології

Семенова С.В.,

к.т.н., доцент;

Технологія будівельної кераміки

силабус

Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Шинкевич О.С.,

д.т.н., професор

Технологія сухих будівельних сумішей

силабус

Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Довгань О,Д.,

к.т.н., доцент

Технологія теплоізоляційних матеріалів

силабус

Виробництва будівельних виробів та конструкцій

Мартинов В.І.,

д.т.н., доцкент

Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

силабус

Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Шинкевич О.С.,

д.т.н., професор

Хімія в’яжучих речовин

силабус

Хімії та екології

Семенова С.В.,

к.т.н., доцент;

Колесников А.В., к.т.н., доцент

Хімія високомолекулярних сполук

силабус

Хімії та екології

Семенова С.В.,

к.т.н., доцент;

Колесников А.В., к.т.н., доцент