ОПП Будівельна техніка та автомобілі

Код і назва галузі – 13 Механічна інженерія

Код і назва спеціальності – 133 Галузеве машинобудування

Кваліфікація – бакалавр з галузевого машинобудування

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2022

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів