ОПП Енергетичний менеджмент та інжиніринг енергосистем

Код і назва галузі – 14 Електрична інженерія

Код і назва спеціальності – 144 Теплоенергетика

Кваліфікація – бакалавр з теплоенергетики

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2021

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів