ОНП Підприємництво та торгівля (дф)

Код і назва галузі – 07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності – 076 Підприємництво та торгівля

Кваліфікація – доктор філософії з підприємництва та торгівлі

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – ep@odaba.edu.ua 

 

Освітня програма

2020

2023

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів