ОНП «Архітектура та містобудування»

Назва освітньої програми

Освітньо-наукова програма (ОНП)

«Архітектура та містобудування»

Код і назва галузі знань

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності

191 Архітектура та містобудування

Кваліфікація

Доктор філософії з архітектури та містобудування

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів ЄКТС освітньої складової

50 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

HPК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – третій цикл,

EQF LLL – 8 рівень

Гарант освітньої програми

Василенко Олександр Борисович,

доктор архітектури, професор,  завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища, abvasilenko10@gmail.com

 

Освітня програма

2016

2019

2020

 

Навчальний план

2016

2019

2020

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

2021

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Педагогіка вищої школи

навчальна дисципліна

силабус

 

Історія і філософія науки

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Методологія наукових досліджень

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Типологічний аналіз в архітектурі

навчальна дисципліна

силабус

 

Дизайн архітектурного середовища

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика міського простору

навчальна дисципліна

силабус

 

Практична підготовка

практика

силабус

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Науковий стиль мови і письма

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи патентознавства та авторського права

навчальна дисципліна

силабус

 

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Інформаційні технології та моделювання в проектуванні і будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Ландшафтний дизайн

навчальна дисципліна

силабус

 

Художнє проектування та колористика в дизайні архітектурного середовища

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасний благоустрій та озеленення територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Збереження та валоризація архітектурної спадщини

навчальна дисципліна

силабус

 

Типологія планування та забудови міст

навчальна дисципліна

силабус

 

Промислова інфраструктура

навчальна дисципліна

силабус

 

Вивчення історико-культурної спадщини історичного поселення

навчальна дисципліна

силабус

 

Архітектурно-містобудівна екологія

навчальна дисципліна

силабус