ОПП Землеустрій та кадастр

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Землеустрій та кадастр

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

193 «Геодезія та землеустрій»

Кваліфікація

Магістр з геодезії та землеустрою

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий рівень,
EQF–LLL – 7 рівень

 

Гарант освітньої програми

Калина Тетяна Євгеніївна,

д.ек.н.., професор кафедри Геодезії та землеустрою, t_kalina@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2019

2021

Навчальний план

2019

2021

Відомості самооцінювання

 

2021

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Нормативно-правове регулювання у сфері геодезії та землеустрою

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Економіка природокористування

навчальна дисципліна

силабус

 

Кадастр природних ресурсів

навчальна дисципліна

силабус

Курсовий проект

Раціональне використання та охорона земель

навчальна дисципліна

силабус

 

Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

навчальна дисципліна

силабус

Курсова робота

Управління земельними ресурсами

навчальна дисципліна

силабус

Курсова робота

ГІС в управлінні територіями

навчальна дисципліна

силабус

 

Ринок та оцінка нерухомості

навчальна дисципліна

силабус

 

Практична підготовка

навчальна дисципліна

силабус

Методичні рекомендації

Кваліфікаційна робота

атестація

Методичні рекомендації

 Методичні рекомендації

Вибіркові компоненти

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління природоохоронною діяльністю

навчальна дисципліна

силабус

 

Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні геодезичні прилади і технології

навчальна дисципліна

силабус

 

Геодезичний моніторинг при реконструкції будівель і споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Інфраструктура геопросторових даних

навчальна дисципліна

силабус

 

Кадастр територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Методика і технології землевпорядного проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

ГІС земельного кадастру

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація робіт у сфері землеустрою

навчальна дисципліна

силабус

 

Державний контроль за використанням та охороною земель

навчальна дисципліна

силабус

 

 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ