ОПП Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва освітньо-професійної програми:

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Код і назва галузі знань:

02 Культура і мистецтво

 

Код і назва спеціальності:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Кваліфікація:

бакалавр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

 

Тривалість програми:

3 роки 10 місяців для вступників на базі ПЗСО

2 роки 10 місяців для вступників на базі МС на 2 курс

1 рік 10 місяців для вступників на базі МС на 3 курс

 

Кількість кредитів:

240  кредитів ЄКТС

 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 7 рівень,

FQ-EHEA – перший цикл

ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів