ОПП Образотворче мистецтво (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Образотворче мистецтво

Код і назва галузі знань

02 Культура і мистецтво

Код і назва спеціальності

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,реставрація

Кваліфікація

Магістр з образотворчого мистецтва

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Національна Рамка кваліфікації - 8 рівень

FQ-EHEA – другий цикл

ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Сапунова Марина Юріївна, к.арх., доцент кафедри Образотворчого мистецтва, ahi_izo@ukr.net

 

Освітня програма

2020

2021

Навчальний план

2020

2021

Відомості самооцінювання

 

 

 

Перелік освітніх компонент

Назва

Вид

Силабуси

Індивідуальні завдання

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

Естетика мистецтв

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Планування власної педагогічної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Інформаційно-комунікативні технології

навчальна дисципліна

силабус

 

Техніки і технології монументального і станкового живопису і графіки

навчальна дисципліна

силабус

 

Композиція

навчальна дисципліна

силабус

КР

Твір мистецтва в екстер’єрі та  інтер’єрі

навчальна дисципліна

силабус

КР

Керування проектом художнього оздоблення архітектурного середовища

навчальна дисципліна

силабус

 

Академічний рисунок

навчальна дисципліна

силабус

КР

ГР

Академічний живопис

навчальна дисципліна

силабус

КР

Професійна практика

практика

 

 

Підготовка кваліфікаційної роботи

практика

 

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи менеджменту і маркетингу

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія творчої діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні проблеми мистецтвознавства

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Блок 1

Станкова графіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп’ютерне моделювання

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп’ютерна графіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Блок 2

Станковий живопис

навчальна дисципліна

силабус

 

Рисунок м’якими матеріалами

навчальна дисципліна

силабус

 

Пленерний живопис

навчальна дисципліна

силабус

 

з інших ОП

Естетика міського природного довкілля

навчальна дисципліна

силабус

 

Художнє проектування та колористика в дизайні архітектурного середовища

навчальна дисципліна

силабус

 

Історія садово-паркового мистецтва

навчальна дисципліна

 

 

Прикладне мистецтво шрифту

навчальна дисципліна

силабус