193 Геодезія та землеустрій


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Спеціальні (фахові) компоненти – 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Обсяг освітнього компонента - 4 кредити ЄКТС,

контрольний засіб – залік,

індивідуальна робота – розрахунково-графічна/графічна/розрахункова робота

Вища геодезія

силабус

Геодезії та землеустрою

Колиханін С.П.,

ст. викладач

Геодезія

силабус

Геодезії та землеустрою

Колиханін С.П.,

ст. викладач

Геоінформаційні системи в управлінні територіями

силабус

Геодезії та землеустрою

Стадніков В.В.,

к.т.н., доцент

ГІС земельного кадастру

силабус

Геодезії та землеустрою

Стадніков В.В.,

к.т.н., доцент

Інженерна (прикладна) фотограмметрія

силабус

Геодезії та землеустрою

Шишкалова Н.Ю.,

ст. викладач

Інфраструктура геопросторових даних

силабус

Геодезії та землеустрою

Стадніков В.В.,

к.т.н., доцент

Методика і технології землевпорядного проектування

силабус

Геодезії та землеустрою

Калина Т.Є.,

д.е.н., професор

Метрологія і стандартизація в галузі

силабус

Геодезії та землеустрою

Стадніков В.В.,

к.т.н., доцент

Організація робіт у сфері землеустрою

силабус

Геодезії та землеустрою

Калина Т.Є.,

д.е.н., професор

Основи маркшейдерської справи

силабус

Геодезії та землеустрою

Шишкалова Н.Ю.,

ст. викладач

Супутникова геодезія

силабус

Геодезії та землеустрою

Колиханін С.П.,

ст. викладач

Цифрове картографування

силабус

Геодезії та землеустрою

Стадникова Н.В.,

ст. викладач