ОНП Теплогазопостачання і вентиляція

Назва освітньої програми:

Освітньо-наукова програма (ОНП)

Теплогазопостачання і вентиляція

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 10 місяців

Кількість кредитів:

120 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України –8 рівень,
FQ-EHEA –другий цикл,
ЕQF-LLL –7 рівень

Гарант освітньої програми

Петраш Віталій Дем’янович,

д.т.н., професор кафедри Теплогазопостачання
і вентиляції,
petrash6@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2019

2020

Навчальний план

2018

2019

 

Відомості самооцінювання

 

2019

 

Робочі програми

2018

 

 

 

Перелік компонент освітньої програми
 
 
Назва
Вид
Навчально-методичні матеріали

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

Силабус

Іноземна мова

навчальна дисципліна

Силабус

Правове регулювання господарчої діяльності в будівництві та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

Силабус

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

Силабус

Економіка галузі

навчальна дисципліна

Силабус

Сучасні матеріали, конструкції, інженерні мережі та обладнання

навчальна дисципліна

Силабус

Технічна експлуатація будівель та споруд

навчальна дисципліна

Силабус

Газопостачання

навчальна дисципліна

Силабус

Теплопостачання

навчальна дисципліна

Силабус

Опалення

навчальна дисципліна

Силабус

Вентиляція та кондиціювання

навчальна дисципліна

Силабус

Математичне моделювання аеро-гідродинамічних процесів

навчальна дисципліна

Силабус

Автоматизація

навчальна дисципліна

Силабус

Інноваційні технології в теплогазопостачання і вентиляції

навчальна дисципліна

Силабус

Методика та методологія наукової діяльності

навчальна дисципліна

Силабус

Науково-дослідна (переддипломна) практика

практика

Силабус

Науково-дослідна робота

кваліфікаційна робота

Методичні рекомендації

 

З переліком вибіркових компонент можна ознайомитись за посиланням:

http://www.tgpv-odaba.org.ua/educational_activ.php