ОПП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (м)

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Кваліфікація – магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Кількість кредитів ЄКТС – 90,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок – evb@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2019

2020

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів