ОПП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Кваліфікація – бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2017

2022

 

Проект освітньої програми

2022

 

 

 

Перелік освітніх компонентів