194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Спеціальні (фахові) компоненти – 194 ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Обсяг освітнього компонента - 4 кредити ЄКТС,

контрольний засіб – залік,

індивідуальна робота – розрахунково-графічна/графічна/розрахункова робота

Берегозахисні споруди

силабус

Гідротехнічного будівництва

Осадчий В.С.,

к.т.н., доцент

Біотехнології комбінованих очисних споруд

силабус

Водопостачання та водовідведення

Фесік Л.О.,

к.т.н., доцент

Будівництво в складних умовах

силабус

Гідротехнічного будівництва

Слободянюк В.П.,

к.т.н., доцент

Водні шляхи та порти

силабус

Гідротехнічного будівництва

Якушев Д.І.,

к.т.н., доцент

Вплив роботи споруд водогосподарського комплексу на водні ресурси

силабус

Гідротехнічного будівництва

Борисенко К.І.,

к.т.н., доцент

Енергоаудит

силабус

Теплогазопостачання і вентиляції

Шевченко Л.Ф.,

к.т.н., доцент

Інженерні методи охорони водних ресурсів

силабус

Водопостачання та водовідведення

Аксьонова І.М.,

к.т.н. доцент

Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві

силабус

Гідротехнічного будівництва

Дмитрієв С.В.,

к.т.н., доцент

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

силабус

Водопостачання та водовідведення

Аксьонова І.М.,

к.т.н. доцент

Оцінювання та вибір придатності технології очищення води

силабус

Водопостачання та водовідведення

Гурінчик Н.О.,

к.т.н., доцент

Протизсувні споруди

силабус

Гідротехнічного будівництва

Анісімов К.І.,

доцент

Технологія будівельного виробництва

силабус

Технології будівельного виробництва

Менейлюк О.І.,

д.т.н., професор

Технологія підготовки та очищення води на підприємствах

силабус

Водопостачання та водовідведення

Карпов І.П.,

к.т.н. доцент

Чисельне моделювання гідротехнічних споруд

силабус

Гідротехнічного будівництва

Дмитрієв С.В.,

к.т.н., доцент