ОПП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Назва освітньо-професійної програми:

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Код і назва галузі знань:

 

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності:

194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

 

Кваліфікація:

Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

 

Тривалість програми:

3 роки 10 місяців для вступників на базі ПЗСО
2 роки 10 місяців для вступників на базі МС

 

Кількість кредитів:

240 кредитів ЄКТС

 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – перший цикл
ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Освітня програма

 2017

 

Навчальний план

 

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів