ОПП Промислове і цивільне будівництво (п)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Промислове та цивільне будівництво»

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Гілодо Олександр Юрійович,

к.т.н., доцент кафедри Металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій, hilodo@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2019

 

2021

Навчальний план

2019

2020

2021

Відомості самооцінювання

2019

 

 

 

Перелік освітніх компонент

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

силабус

 

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Сучасні матеріали, конструкції, інженерні мережі та обладнання

навчальна дисципліна

 

 

Сучасні матеріали

 

силабус

 

Сучасні залізобетонні конструкції

 

силабус

 

Сучасні металеві та дерев'яні конструкції

 

силабус

 

Сучасні інженерні мережі та обладнання

 

силабус

 

Залізобетонні споруди  та їх сейсмостійкість

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Металеві конструкції

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Архітектура будівель та споруд

навчальна дисципліна

силабус

курсова проект

Технологія будівельного виробництва

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Управління будівництвом та реконструкцією

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Фундаменти в особливих умовах

навчальна дисципліна

силабус

 

BIM- технології

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна (переддипломна) практика

практика

силабус

 

Магістерська робота

кваліфікаційна робота

методичні рекомендації

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти - обрати 6 кредитів (дві компоненти по три кредита)

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

 Провайдинг освітніх інновацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Педагогіка та етика професійної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Технології утилізації відходів у будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергозбереження  та енергоаудит

навчальна дисципліна

силабус

 

Виробничий менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти - обрати 20 кредитів (повинні обрати в другому семестрі 12 кредитів – 3 компоненти по 4 кредити; в третьому семестрі 8 кредитів – 2 компоненти по 4 кредити)

Комп'ютерне моделювання ЗБК

навчальна дисципліна

силабус

 

САПР

навчальна дисципліна

силабус

 

Механіка руйнування

навчальна дисципліна

силабус

 

Моделювання композиційних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Варіантне проектування будівель і споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Системи наскрізного проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи тривимірного проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерні основи методу скінченних елементів

навчальна дисципліна

силабус

 

Ефективні конструкції балок

навчальна дисципліна

силабус

 

Сейсмостійкість споруд (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

Об’ємне моделювання залізобетонних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Комплексна енергоефективна  реконструкція житлової забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерний супровід об’єктів будівництва та реконструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Бізнес -планування в будівельній галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація бізнесу

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасна нормативна база та контроль якості в будівництві та реконструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Підсилення дерев'яних та металевих конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні технології будівництва комунікацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Ефективні конструкції фундаментів

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

навчальна дисципліна

силабус