ОНП Промислове і цивільне будівництво (н)

Назва освітньої програми:

Освітньо-наукова програма (ОНП)

Промислове і цивільне будівництво

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 10 місяців

Кількість кредитів:

120 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродов жжиття:

НРК України –8 рівень,
FQ-EHEA–другий цикл,
ЕQF-LLL –7 рівень

Гарант освітньої програми

 Дмитрієва Ніна Вікторівна,

к.т.н., доцент кафедри технологія будівельного виробництво

dmitrieva3@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2019

2020

Навчальний план

2018

2019

2020

Відомості самооцінювання

 

2019

 

Робочі програми 

2018

 

 

 

 

Перелік обов’язкових освітніх компонент
 
 
Назва
Вид
Навчально-методичні матеріали

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

Силабус 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

Силабус 

Правове регулювання господарчої діяльності в будівництві та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

Силабус 

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

Силабус 

Економіка галузі

навчальна дисципліна

Силабус 

Сучасні матеріали, конструкції, інженерні мережі та обладнання

навчальна дисципліна

Силабус 

Технічна експлуатація будівель та споруд

навчальна дисципліна

Силабус 

Залізобетонні та кам’яні конструкції  та сейсмостійкість споруд

навчальна дисципліна

Силабус 

Металеві конструкції

навчальна дисципліна

Силабус 

Архітектура промислових будівель

навчальна дисципліна

Силабус 

Технологія будівельного виробництва

навчальна дисципліна

Силабус 

Управління будівництвом та реконструкцією

навчальна дисципліна

Силабус 

Фундаменти в особливих умовах

навчальна дисципліна

Силабус 

Основи проектування сучасних  енергоефективних будівель

навчальна дисципліна

Силабус 

Методика та методологія наукової діяльності

навчальна дисципліна

Силабус 

Науково-дослідна (переддипломна) практика

практика

Силабус 

Науково-дослідна робота

кваліфікаційна робота

Методичні рекомендації

МВ_Кваліфікаційна робота

 

Перелік вибіркових освітніх компонент
 
 
Назва
Вид
Навчально-методичні матеріали

 Філософія творчості

навчальна дисципліна

Силабус

Енергозбереження та енергоаудит

навчальна дисципліна

Силабус

Ефективні конструкції фундаментів

навчальна дисципліна

Силабус

Ефективні конструкції балок

навчальна дисципліна

Силабус

Системи наскрізного проектування

навчальна дисципліна

Силабус

Бізнес-планування в будівельній галузі

навчальна дисципліна

Силабус

Організація виробничо-господарської діяльності будівельних підприємств

навчальна дисципліна

Силабус

Інженерний супровід об єктів будівництва та реконструкції

навчальна дисципліна

Силабус

Поновлення експлуатаційної придатності за результатами обстеження

навчальна дисципліна

Силабус

Будівельні конструкції будівель та споруд минулих років забудови

навчальна дисципліна

Силабус

Оцінка технічного стану будівельних конструкцій та особливості їх обстеження

навчальна дисципліна

Силабус

Об’ємне моделювання залізобетонних конструкцій

навчальна дисципліна

Силабус

Сучасні технології ремонту та відновлення трубопроводів

навчальна дисципліна

Силабус

Механізація сучасних технологій будівництва комунікацій і ремонту трубопроводів

навчальна дисципліна

Силабус

Сучасні технології будівництва комунікацій

навчальна дисципліна

Силабус

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

навчальна дисципліна

Силабус

Інженерні основи МСЕ

навчальна дисципліна

Силабус 

Основи тривимірного проектування

навчальна дисципліна

Силабус

Комп’ютерне моделювання залізобетонних конструкцій

навчальна дисципліна

Силабус

САПР

навчальна дисципліна

Силабус

Реконструкція будівель і споруд

навчальна дисципліна

Силабус 

Управління проектами

навчальна дисципліна

Силабус

Геодезія (спецкурс)

навчальна дисципліна

Силабус

Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону

навчальна дисципліна

Силабус

Розрахунок будівельних конструкцій за допомогою чисельно-аналітичного методу граничних елементів

навчальна дисципліна

Силабус

Надійність і довготривалість будівель та споруд

навчальна дисципліна

Силабус

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

навчальна дисципліна

Силабус

Теорія оболонок

навчальна дисципліна

Силабус

Випробування будівель і споруд

навчальна дисципліна

Силабус 

Варіантне проектування будівель і споруд

навчальна дисципліна

Силабус

Реконструкція та реставрація об'єктів архітектури

навчальна дисципліна

Силабус

Основи кошторисної справи в будівництві

навчальна дисципліна

Силабус

Виробничий менеджмент

навчальна дисципліна

Силабус

Сучасна нормативна база та контроль якості

навчальна дисципліна

Силабус