ОНП Промислове і цивільне будівництво (н)

Назва освітньої програми:

Освітньо-наукова програма (ОНП)

Промислове і цивільне будівництво

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 10 місяців

Кількість кредитів:

120 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродов жжиття:

НРК України –8 рівень,
FQ-EHEA–другий цикл,
ЕQF-LLL –7 рівень

Гарант освітньої програми

 Дмитрієва Ніна Вікторівна,

к.т.н., доцент кафедри технологія будівельного виробництво

dmitrieva3@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2019

2020

Навчальний план

2018

2019

2020

Відомості самооцінювання

 

2019

 

Робочі програми 

2018

 

 

 

 

Перелік обов’язкових освітніх компонент
 
 
Назва
Вид
Навчально-методичні матеріали

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

Силабус 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

Силабус 

Правове регулювання господарчої діяльності в будівництві та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

Силабус 

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

Силабус 

Економіка галузі

навчальна дисципліна

Силабус 

Сучасні матеріали, конструкції, інженерні мережі та обладнання

навчальна дисципліна

Силабус 

Технічна експлуатація будівель та споруд

навчальна дисципліна

Силабус 

Залізобетонні та кам’яні конструкції  та сейсмостійкість споруд

навчальна дисципліна

Силабус 

Металеві конструкції

навчальна дисципліна

Силабус 

Архітектура промислових будівель

навчальна дисципліна

Силабус 

Технологія будівельного виробництва

навчальна дисципліна

Силабус 

Управління будівництвом та реконструкцією

навчальна дисципліна

Силабус 

Фундаменти в особливих умовах

навчальна дисципліна

Силабус 

Основи проектування сучасних  енергоефективних будівель

навчальна дисципліна

Силабус 

Методика та методологія наукової діяльності

навчальна дисципліна

Силабус 

Науково-дослідна (переддипломна) практика

практика

Силабус 

Науково-дослідна робота

кваліфікаційна робота

Методичні рекомендації

МВ_Кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти - обрати 6 кредитів (2 компонента по 3 кредита)

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

 Провайдинг освітніх інновацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Педагогіка та етика професійної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Технології утилізації відходів у будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергозбереження  та енергоаудит

навчальна дисципліна

силабус

 

Виробничий менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти - обрати 20 кредитів (повинні обрати в другому семестрі 12 кредитів – 3 компонента по 4 кредита; в третьому семестрі 8 кредитів – 2 компонента по 4 кредита)

Комп'ютерне моделювання ЗБК

навчальна дисципліна

силабус

 

САПР

навчальна дисципліна

силабус

 

Механіка руйнування

навчальна дисципліна

силабус

 

Моделювання композиційних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Варіантне проектування будівель і споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Системи наскрізного проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи тривимірного проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерні основи методу скінченних елементів

навчальна дисципліна

силабус

 

Ефективні конструкції балок

навчальна дисципліна

силабус

 

Сейсмостійкість споруд (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

 

Об’ємне моделювання залізобетонних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Комплексна енергоефективна  реконструкція житлової забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерний супровід об’єктів будівництва та реконструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Бізнес -планування в будівельній галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація бізнесу

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасна нормативна база та контроль якості в будівництві та реконструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Підсилення дерев'яних та металевих конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні технології будівництва комунікацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Ефективні конструкції фундаментів

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія оболонок

навчальна дисципліна

силабус

 

Розрахунок будівельних конструкцій за допомогою чисельно-аналітичного методу граничних елементів

навчальна дисципліна

силабус

 

Наукова  оцінка деформацій основ будівель та споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Механіка деформовного твердого тіла

навчальна дисципліна

силабус