133 Галузеве машинобудування


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Спеціальні (фахові) компоненти - 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Обсяг освітнього компонента - 4 кредити ЄКТС,

контрольний засіб – залік,

індивідуальна робота – розрахунково-графічна/графічна/розрахункова робота

Освітній компонент

Кафедра

Викладач

Виробнича експлуатація будівельних машин

силабус

Машинобудування

Муравйова І.О.,

ст. викладач

Ергономіка

силабус

Машинобудування

Сирота В.М.,

 к.т.н., доц

Комп'ютерні технології в наукових і інженерних розрахунках

силабус

Машинобудування

Місько Є.М.,

к.т.н., доцент

Корозія і захист металевих конструкцій

силабус

Хімії та екології

Семенова С.В.,

к.т.н., доцент;

Колесников А.В., к.т.н., доцент

Ліцензування та сертифікація на автомобільному транспорті

силабус

Машинобудування

Бондаренко А. Є., к.т.н., доцент

Організація автомобільних перевезень

силабус

Машинобудування

Волобуєва Т. В.,

к.т.н., доцент

Організація фірмового сервісного обслуговування автомобілів

силабус

Машинобудування

Бондаренко А. Є., к.т.н., доцент

Основи наукових досліджень

силабус

Машинобудування

Волобуєва Т. В.,

к.т.н., доцент

Охорона праці в галузі

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Книш О.І.,

к.т.н., доцент

Спецтехніка в будівництві

силабус

Машинобудування

Петров В.М.,

к.т.н., доцент

Технологія комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

силабус

Нарисної геометрії та інженерної графіки

Перпері А.О.,

к.т.н., доцент