ОПП Інформаційні системи та технології

Код і назва галузі – 12 Інформаційні технології

Код і назва спеціальності – 126 Інформаційні системи та технології

Кваліфікація – бакалавр з інформаційних систем та технологій

Кількість кредитів ECTS – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

2021

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів