ОПП Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту

Назва освітньо-професійної програми:

Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту

 

Код і назва галузі знань:

13 «Механічна інженерія»

 

Код і назва спеціальності:

133 «Галузеве машинобудування»

 

Кваліфікація:

Бакалавр з галузевого машинобудування

 

Тривалість програми:

3 роки 10 місяців для вступників на базі ПЗСО

 

2 роки 10 місяців для вступників на базі МС

 

Кількість кредитів:

240 кредитів ЄКТС

 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 7 рівень,

FQ-EHEA – перший цикл

ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів