ОПП Маркетинг

Назва освітньо-професійної програми:

Маркетинг

 

Код і назва галузі знань:

07 Управління та адміністрування

 

Код і назва спеціальності:

075 Маркетинг

 

Кваліфікація:

Бакалавр маркетингу

 

Тривалість програми:

3 роки 10 місяців для вступників на базі ПЗСО

1 рік 10 місяців для вступників на базі МС

 

Кількість кредитів:

240

 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 7 рівень;

FQ-EHEA – перший цикл;

ЕQF-LLL – 6 рівень.

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів