ОПП Маркетинг

Код і назва галузі – 07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності – 075 Маркетинг

Кваліфікація – бакалавр з маркетингу

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

 

 

 

Проект освітньої програми

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів