ОПП Маркетинг (м)

Назва освітньо-професійної програми:

 

Маркетинг

Код і назва галузі знань:

 

07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності:

 

075 Маркетинг

Кваліфікація:

 

Магістр маркетингу

Тривалість програми:

 

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів:

 

90 кредитів

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 8 рівень,

FQ-EHEA – другий цикл

ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів