ОПП Мости і транспортні тунелі

Назва освітньої програми:

ОПП Мости і транспортні тунелі

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів:

90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

 

Опис_МіТТ_М_п.pdf

Відомості самооцінювання 

Навчальний план м

Освітня програма м

 

Перелік компонент освітньої програми

 

Назва освітнього компонента

Вид компонента

Навчально-методичні матеріали

Філософія творчості

дисципліна

Філософія творчості.pdf

Інтелектуальна власність

дисципліна

Інтелектуальна власність.pdf

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

дисципліна

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві.pdf

Цивільний захист

дисципліна

Цивільний захист.pdf

Математичні методи в інженерних розрахунках

дисципліна

Математичні методи в інженерних розрахунках.pdf

Іноземна мова (спецкурс)

дисципліна

Іноземна мова (спецкурс).pdf

Охорона праці в будівництві

дисципліна

Охорона праці в будівництві.pdf

Економіка галузі

дисципліна

Економіка галузі.pdf

Сучасні матеріали

дисципліна

Сучасні матеріали.pdf

Сучасні металеві та дерев’яні конструкції

дисципліна

Сучасні металеві та дерев’яні конструкції.pdf

Сучасні залізобетонні конструкції

дисципліна

Сучасні залізобетонні конструкції.pdf

Енергозбереження

дисципліна

Енергозбереження.pdf

Енергоаудит

дисципліна

Енергоаудит.pdf

Сучасні інженерні мережі та обладнання

дисципліна

Сучасні інженерні мережі та обладнання.pdf

Технічна експлуатація будівель та споруд

дисципліна

Технічна експлуатація будівель та споруд.pdf

Основи маркшейдерської справи

дисципліна

Основи маркшейдерської справи.pdf

Проектування металевих мостів і споруд

дисципліна, курсовий проект

Проектування металевих мостів і споруд.pdf

КП_Проектування металевих мостів і споруд.pdf

Проектування залізобетонних мостів і споруд

дисципліна, курсовий проект

Проектування залізобетонних мостів і споруд.pdf

КП_Проектування залізобетонних мостів і споруд.pdf

Механіка та проектування підземних транспортних споруд

дисципліна, курсова робота

Механіка та проектування підземних транспортних споруд.pdf

КР_Механіка та проектування підземних транспортних споруд.pdf

Фундаменти транспортних споруд в особливих умовах

дисципліна

Фундаменти транспортних споруд в особливих умовах.pdf

Оптимальне проектування транспортних споруд

дисципліна, курсова робота

Оптимальне проектування транспортних споруд.pdf

КР_Оптимальне проектування транспортних споруд.pdf

Сейсмостійкість транспортних споруд

дисципліна

Сейсмостійкість транспортних споруд.pdf

Інженерні основи методу скінченних елементів

дисципліна

Інженерні основи методу скінченних елементів.pdf

Реконструкція транспортних споруд

дисципліна

Реконструкція транспортних споруд.pdf

Інформаційні технології проектування транспортних споруд

дисципліна

Інформаційні технології проектування транспортних споруд.pdf

Організація будівництва, ремонту і реконструкції транспортних споруд

дисципліна, курсова робота

Організація будівництва, ремонту і реконструкції транспортних споруд.pdf

КР_Організація будівництва, ремонту і реконструкції транспортних споруд.pdf

Технологія будівництва, ремонту і реконструкції транспортних споруд

дисципліна, курсовий проект

Технологія будівництва, ремонту і реконструкції транспортних споруд.pdf

КП_Технологія будівництва, ремонту і реконструкції транспортних споруд.pdf

Гірські виробітки. Буропідривні роботи

дисципліна

Гірські виробітки. Буропідривні роботи.pdf

Обстеження та випробування автодорожніх мостів

дисципліна

Обстеження та випробування автодорожніх мостів.pdf

Переддипломна практика

практика

Переддипломна практика.pdf

Державна атестація (оформлення магістерської роботи)

дипломна робота