ОПП Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи

Назва освітньої програми:

ОПП Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів:

90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

 

Опис ОПП_АДіАтаТС_м_п.pdf

Відомості самооцінювання 

Навчальний план (м)

Освітня програма

Оновлення

Підвищення кваліфікації викладачів за ОП

 

Перелік компонент освітньої програми

 

Назва освітнього компонента

Вид компонента

Навчально-методичні

матеріали

Філософія творчості

дисципліна

Силабус_Філософія творчості.pdf

Інтелектуальна власність

дисципліна

Силабус_Інтелектуальна власність.pdf

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

дисципліна

Силабус_Правове регулювання господарської діяльності в будівництві.pdf

Цивільний захист

дисципліна

Силабус_Цивільний захист.pdf

Математичні методи в інженерних розрахунках

дисципліна

Силабус_Математичні методи в інженерних розрахунках.pdf

Іноземна мова (спецкурс)

дисципліна

Силабус_Іноземна мова (спецкурс).pdf

Охорона праці в будівництві

дисципліна

Силабус_Охорона праці в будівництві.pdf

Економіка галузі

дисципліна

Силабус_Економіка галузі.pdf

Сучасні матеріали

дисципліна

Силабус_Сучасні матеріали.pdf

Сучасні металеві та дерев'яні конструкції

дисципліна

Cилабус_Сучасні металеві та дерев’яні конструкції.pdf

Сучасні залізобетонні конструкції

дисципліна

Силабус_Сучасні залізобетонні конструкції.pdf

Енергозбереження

дисципліна

Силабус_Енергозбереження_М_192.pdf

Енергоаудіт

дисципліна

Силабус_Енергоаудит.pdf

Сучасні інженерні мережі та обладнання

дисципліна

Силабус_Сучасні інженерні мережі та обладнання.pdf

Технічна експлуатація будівель та споруд

дисципліна

Силабус_Технічна експлуатація будівель та споруд.pdf

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів в особливих умовах

дисципліна

Силабус_. Будівництво автомобільних доріг та аеродромів в особливих умовах .pdf

Будівництво та реконструкція автомобільних доріг та  штучних споруд

дисципліна,

курсовий проект

Силабус_ Будівництво та реконструкція автомобільних доріг та  штучних споруд.pdf

 

МВ_ Будівництво та реконструкція автомобільних доріг та  штучних споруд.pdf

 

Основи надійності та довговічності  споруд на автомобільних доріг та аеродромів

дисципліна

Силабус_ Основи надійності та довговічності  споруд на автомобільних дорогах та аеродромах.pdf

Ресурсозбереження та новітні технології у будівництві автомобільних доріг та аеродромів

дисципліна,

курсовий проект

Силабус_Ресурсосбереження та новітні технології.pdf

 

МВ_Ресурсосбереження та новітні технології у будівництві автомобільних доріг та аеродромів.pdf

 

Основи ергономіки

дисципліна

Силабус_ Основи ергономіки.pdf

Наукові основи  довговічності автомобільних доріг та аеродромів

дисципліна,

курсова робота

Силабус_ Наукові основи  довговічності автомобільних доріг та аеродромів.pdf

 

МВ_Наукові основи довговічності автомобільних доріг та аеродромів.pdf

Планування, управління та організація будівництва автомобільних доріг та аеродромів

дисципліна,

курсова робота

Силабус_ Планування, управління та організація будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів.pdf

 

МВ Планування, управління та організація будівництва АД.pdf

Комп’ютерні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів

дисципліна,

курсова робота

Силабус_ Комп’ютерні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів.pdf

 

МВ_Комп’ютерні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів.pdf

Проектування транспортно-експедиційної діяльності та логістичних систем (частина 1, 2)

дисципліна,

курсовий проект

 

Силабус_Проектування транспортно-експедиційної діяльності та логістичних систем.pdf

 

МВ_Проектування транспортно-експедиційної діяльності(частина 2).pdf

Проектування та будівництво автомобільних доріг (спецкурс)

дисципліна

Силабус_ Проектування та будівництво автомобільних доріг (спецкурс).pdf

Конструювання інженерних систем, дренажів та водопропускних споруд на автомобільних дорогах та

дисципліна,

курсовий проект

Силабус_ Конструювання інженерних систем, дренажів та водопропускних споруд на автомобільних дорогах та аеродромах.pdf

 

МВ_Конструювання інженерних систем, дренажів та водопропускних споруд на адіа.pdf

Оцінка впливу автомобільних доріг і аеродромів на навколишнє середовище

дисципліна

Силабус_ Оцінка впливу автомобільних доріг та аеродромів .pdf

Будівництво та експлуатація автомобільних доріг

дисципліна,

курсовий проект

Силабус_ Будівництво та експлуатація автомобільних доріг.pdf

 

МВ_Будівництво та експлуатація автомобільних доріг.pdf

Основи ергономіки

дисципліна

Силабус_ Основи ергономіки.pdf

Обстеження, контроль якості та експериментальні дослідження автомобільних доріг та аеродромів

дисципліна,

курсова робота

Силабус_ Обстеження, контроль якості та експериментальні дослідження автомобільних доріг та аеродромів.pdf

 

МВ_Обстеження, контроль якості та експериментальні дослідження автомобільних доріг та аеродромів.pdf

 

Планування, управління та організація будівництва автомобільних доріг та аеродромів

дисципліна,

курсова робота

Силабус_ Планування, управління та організація будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів.pdf

 

МВ Планування, управління та організація будівництва АД.pdf

Проектування та розрахунок конструкцій автомобільних доріг з використанням комп’ютерних технологій

дисципліна,

курсова робота

Силабус_ Проектування та розрахунок конструкцій автомобільних доріг з використанням компютерних технологій.pdf

 

МВ_ Проектування та розрахунок конструкцій автомобільних доріг з використанням компютерних технологій.pdf

Проектування транспортно-експедиційної діяльності та логістичних систем (частина 1, 2)

дисципліна,

курсовий проект

 

Силабус_Проектування транспортно-експедиційної діяльності та логістичних систем.pdf

 

МВ_Проектування транспортно-експедиційної діяльності(частина 2).pdf

Переддипломна

Практика,

 

дипломна магістерська робота

Силабус_Переддипломна практика .pdf

 

МВ_Дипломна магістерська робота.pdf