ОПП Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Код і назва галузі знань

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Кваліфікація

Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України –8 рівень,

FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL –7 рівень

Гарант освітньої програми

Осадчий Володимир Степанович,

к.т.н., доцент, завідувач кафедрою Гідротехнічного будівництва, evb@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2019

2020

Навчальний план

2018

2019

2020

Відомості самооцінювання

 

2019

2020

 

Код

Назва

Силабуси

Курсовий проект/робота

Обов’язкові компоненти

ОК1

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві та інтелектуальна власність

Силабус

 

ОК2

Іноземна мова

Силабус

 

ОК3

Організація, планування та управління в будівництві

Силабус

 

ОК4

Експлуатація споруд водогосподарського комплексу

Силабус

 

ОК5

Поновлювальні джерела енергії

Силабус

Курсовий проект

ОК6

Автономні системи водокористування

Силабус

Курсова робота

ОК7

Екологічна безпека при будівництві та експлуатації систем водогосподарського комплексу

Силабус

 

ОК8

Спеціальні гідротехнічні споруди

Силабус

Курсовий проект

ОК9

Накопичувачі вторинних ресурсів

Силабус

 

ОК10

Практична підготовка

Силабус

 

ОК11

Атестаційна робота

Методичні вказівки

 

Вибіркові компоненти

ВК1

Психологія

Силабус

 

ВК2

Педагогіка

Силабус

 

ВК3

Галузеве правознавство (водогосподарське та природоохоронне)

Силабус

 

ВК4

Охорона праці в будівництві та цивільний захист

Силабус

 

ВК5

Філософія творчості

Силабус

 

ВК6

Економіка галузі

Силабус

 

ВК7

Вплив роботи споруд водогосподарського комплексу на водні ресурси

Силабус

 

ВК8

Технологія будівельного виробництва

Силабус

 

ВК9

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

Силабус

 

ВК10

Берегозахисні споруди

Силабус

 

ВК11

Енергоаудит

Силабус

 

ВК12

Інженерні методи охорони водних ресурсів

Силабус

 

ВК13

Протизсувні споруди

Силабус

Курсовий проект

ВК14

Технологія підготовки та очищення води на підприємствах

Силабус

Курсовий проект

ВК15

Будівництво в складних умовах

Силабус

Курсовий проект

ВК16

Інформаційні технології у гідротехнічному будівництві

Силабус

Курсовий проект

ВК17

Чисельне моделювання гідротехнічних споруд

Силабус

Курсовий проект

ВК18

Біотехнології комбінованих очисних споруд

Силабус

Курсовий проект

ВК19

Водні шляхи та порти

Силабус

Курсовий проект

ВК20

Оцінювання та вибір придатності технології очищення води

Силабус

Курсовий проект