ОПП Організація технічного нагляду в будівництві

Назва освітньої програми:

ОПП Організація технічного нагляду в будівництві

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів:

90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

 

Опис ОПП_ОТНБ_М_п.pdf

Відомості самооцінювання 

Навчальний план м

Освітня програма м

 

Перелік компонент освітньої програми

 

Назва освітнього компонента

Вид компонента

Навчально-методичні матеріали

Філософія творчості

дисципліна

Силабус

Інтелектуальна власність

дисципліна

Силабус

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

дисципліна

Силабус

Цивільний захист

дисципліна

Силабус

Математичні методи в інженерних розрахунках

дисципліна

Силабус

Іноземна мова (спецкурс)

дисципліна

Силабус

Економіка галузі

дисципліна

Силабус

Переддипломна практика

практика

Силабус

Інформаційні технології у будівництві

дисципліна, курсовий проект

Силабус, МВ

Поновлювальні джерела енергії

дисципліна, курсовий проект

Силабус, МВ

Технічний контроль і експертиза будівель та споруд

дисципліна, курсовий проект

Силабус, МВ

Інженерна геодезія

дисципліна

Cилабус

Організація, планування та управління у будівництві

дисципліна, курсовий проект

Силабус, МВ

Технологія і організація робіт у будівництві

дисципліна, курсовий проект

Силабус, МВ

Контроль якості у будівництві

дисципліна

Силабус

Основи наукових досліджень

дисципліна, курсовий проект

Силабус

Будівництво в складних умовах

дисципліна, курсова робота

Силабус, МВ