ОПП Міське будівництво та господарство

Назва освітньої програми:

ОПП Міське будівництво та господарство

Код і назва галузі знань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми:

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів:

90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

 

Освітня програма

2018

2019

 

Навчальний план

2018

 

 

Відомості самооцінювання

 

2019

 

 

Перелік компонент освітньої програми

 

Назва освітнього компонента

Вид компонента

Навчально-методичні матеріали

Філософія творчості

дисципліна

Філософія творчості.pdf

Інтелектуальна власність

 

дисципліна

Інтелектуальна власність.pdf

Правове регулювання господарської  діяльності в будівництві

дисципліна

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві.pdf

Цивільний Захист

дисципліна

Цивільний захист.pdf

Математичні методи в інженерних розрахунках

дисципліна

Математичні методи в інженерних розрахунках.pdf

Іноземна мова (спецкурс)

 

дисципліна

Іноземна мова (спецкурс).pdf

Охорона праці в будівництві

 

дисципліна

Охорона праці в будівництві.pdf

Економіка галузі

дисципліна

Економіка галузі.pdf

Сучасні матеріали

 

дисципліна

Сучасні матеріали.pdf

Сучасні металеві та дерев’яні конструкції

дисципліна

Сучасні металеві та дерев’яні конструкції.pdf

Сучасні залізобетонні конструкції

дисципліна

Сучасні залізобетонні конструкції.pdf

Енергозбереження

дисципліна

Енергозбереження.pdf

Енергоаудит

дисципліна

Енергоаудит.pdf

Сучасні інженерні мережі та обладнання

дисципліна

Сучасні інженерні мережі та обладнання.pdf

Технічна експертиза житлового фонду

дисципліна

Технічна експертиза житлового фонду.pdf

Планування міських транспортних систем

дисципліна, курсова робота

Планування міських транспортних ситем .pdf

КР_Планування міських транспортних систем.pdf

Управління міським господарством

дисципліна, курсова робота

 

Управлінням міським господарством.pdf

КР_Управлінням міським господарством.pdf

Інформаційні технології в міському господарстві

 

дисципліна

Інформаційні технології в міському господарстві.pdf

Міське освітлення

 

дисципліна

Міське освітлення.pdf

Енергоєфективна реконструкція житлової забудови

 

дисципліна, курсовий проект

Енергоефективна реконструкція житлової забудови.pdf

КП_Енергоефективна реконструкція житлової забудови.pdf

Планування робіт при  реконструкції міської забудови

 

дисципліна, курсовий проект

Планування робіт при реконструкції міської забудови .pdf

КП_Планування робіт при реконструкції міської забудови .pdf

Реставрація об'єктів міської забудови

дисципліна

Рестарація об'єктів міської забудови.pdf

Основи термомодернізації будівель

дисципліна

Основи термомодернізації будівель.pdf

Екологічне обгрунтування архітектурно-будівельних рішень

дисципліна

Екологічне обгрунтування архітектурно-будівельних рішень.pdf

Переддипломна практика

практика

Переддипломна  практика.pdf