ОПП Управління проектами

Назва освітньо-професійної програми:

 

Управління проектами

Код і назва галузі знань:

 

07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності:

 

073 Менеджмент

Кваліфікація:

 

Магістр з менеджменту

Тривалість програми:

 

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів:

 

90 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК – 8 рівень,

EQEHEA – другий цикл,

EQF LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

Перелік компонентів