ОПП Автомобільні дороги та аеродроми

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Автомобільні дороги та аеродроми

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України –7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Мішутін А.В., д.т.н., проф..,професор кафедри автомобільних доріг та аеродромів, mishutin@ogasa.org.ua

 

 

Освітня програма

2020

Навчальний план

2020

Відомості самооцінювання

2021

 

 

 

Перелік освітніх компонент

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

ОК1

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

Силабус

 

ОК2

Іноземна мова

навчальна дисципліна

Силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

ОК3

Економіка галузі

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

ОК4

Сучасні будівельні матеріали

навчальна дисципліна

Силабус

 

ОК5

Сучасні  будівельні конструкції

навчальна дисципліна

Силабус

 

ОК6

Проектування автомобільних доріг та аеродромів з використанням автоматизованих програмних комплексів 

навчальна дисципліна

Силабус

Курсова робота

ОК7

Будівництво та реконструкція автомобільних доріг та  штучних споруд

навчальна дисципліна

Силабус

Курсовий проект

ОК8

Планування, управління та організація будівництва автомобільних доріг та аеродромів 

навчальна дисципліна

Силабус

Курсова робота

ОК9

Наукові основи довговічності в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

ОК10

Ресурсозбереження та новітні технології у будівництві автомобільних доріг та аеродромів

навчальна дисципліна

Силабус

Курсовий проект

ОК11

Практична підготовка

практика

Силабус

 

ОК12

Кваліфікаційна робота

Кваліфікаційна робота

 

Кваліфікаційна робота

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

Силабус

 

 

Інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

Силабус

 

 

Конфліктологія

навчальна дисципліна

Силабус

 

 

Етика

навчальна дисципліна

Силабус

 

 

Цивільний захист

навчальна дисципліна

Силабус

 

 

Філософія творчості

навчальна дисципліна

Силабус

 

 

Психологія особистості

навчальна дисципліна

Силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

 

Основи кошторисної справи в будівництві

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Основи ергономіки автомобільних доріг

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Оцінка впливу автомобільних доріг та аеродромів на навколишнє середовище

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів в особливих умовах

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Конструювання дренажів та водопропускних споруд на автомобільних дорогах та аеродромах

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Обстеження, контроль якості та експериментальні дослідження автомобільних доріг та аеродромів

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Проект та розрахунок конструкцій автомобільних доріг та аеродромів з використанням програмного  комплексу Credo

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Експлуатація автомобільних доріг та аеродромів

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Охорона праці в будівництві

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Сучасні інженерні мережі та обладнання

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Енергоаудит

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

«ВІМ-технології»

навчальна дисципліна

Силабус

ргр

 

Теорія та методи розрахунку просторових споруд

навчальна дисципліна

Силабус

ргр