ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 075 МАРКЕТИНГ  

 

Освітній рівень - перший (бакалаврський) професійний

Обсяг освітнього компоненту – 4,0 кредити ЄКТС

 

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Аналіз ринку нерухомості

 

Бізнес-планування будівельної діяльності

 

Виставковий дизайн

 

Гроші та кредит

 

Дизайн-маркетинг

 

Дизайн-менеджмент

 

Екологічний менеджмент на підприємстві

 

Економіка нерухомості

 

Економіка праці і соціально-трудових відносин

 

Електронна комерція

 

Електронні системи документообігу

 

Електронні системи документообігу на будівельному підприємстві

 

Культурологія

 

Маркетинг в будівництві

 

Маркетинг в соціальних мережах

 

Мотивація персоналу

 

Організація виробництва

 

Організація рекламної діяльності

 

Правові основи управління нерухомістю

 

Регіональна економіка

 

Страхування в будівництві

 

Тайм-менеджмент

 

Управління інноваціями

 

Управління товарними марками