191 Архітектура та містобудування (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний, науковий

 

  ОП «Архітектура будівель і споруд»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Регулювання містобудівної діяльності

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

Містобудівний кадастр

 

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

 

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

 

Благоустрій та озеленення міських територій

 

Реновація промислової забудови

 

Управління проектами

 

Естетика міського та природного довкілля

 

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

 

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

 

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

 

 

  ОП «Архітектура будівель і споруд» (науковці)  

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Регулювання містобудівної діяльності

Силабус

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Містобудівний кадастр

Силабус

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

Силабус

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

Силабус

Благоустрій та озеленення міських територій

Силабус

Реновація промислової забудови

Силабус

Управління проектами

Силабус

Естетика міського та природного довкілля

Силабус

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

Дизайн інтер'єру

Силабус

 

  ОП «Дизайн архітектурного середовища»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Регулювання містобудівної діяльності

 

Сучасні архітектурно-конструктивні рішення висотних будівель

 

Критика сучасних теорій дизайна

 

Містобудівний кадастр

 

Дизайн інтер'єра

 

Благоустрій та озеленення міських територій

 

Сучасні будівельні матеріали та конструкції

 

Управління проектами

 

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

 

Естетика міського та природного довкілля

 

 

  ОП «Містобудування»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Регулювання містобудівної діяльності

Силабус

Містобудівний кадастр

Силабус

Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища

Силабус

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

Силабус

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

Силабус

Благоустрій та озеленення міських територій

Силабус

Сучасні будівельні матеріали та конструкції

Силабус

Управління проектами

Силабус

Реновація міських територій

Силабус

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

Силабус