192 Будівництво та цивільна інженерія (м)

  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 192 "БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ  

 

Освітній рівень - другий (магістерський) професійний, науковий

 

 ОП «Автомобільні дороги та аеродроми» 

 ОП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Основи формування кошторисної документації

 

Реконструкція і реставрація архітектурних об`єктів

Силабус

Інтелектуальна власність

 

Сучасна нормативна база та контроль якості в будівництві

Силабус

Основи ергономіки автомобільних доріг

Силабус

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

Силабус

ВІМ-технології

Силабус

Містобудівний кадастр

Силабус

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів в особливих умовах

Силабус

Техноекологія в будівництві

Силабус

Фундаменти в особливих умовах

 

Технологія теплоізоляційних матеріалів

Силабус

Експлуатація автомобільних доріг

 

Обстеження та оцінка технічного стану будівельних об'єктів

 

Обстеження, контроль якості та експериментальне випробування будівельних конструкцій

 

Економіка будівельної галузі

 

Конструювання дренажів та водопропускних споруд на автомобільних дорогах

 

Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій

Силабус

Енергоаудит

Силабус

Організація бізнесу

Силабус

 ОП «Адитивні технології» 

 ОП «Водопостачання та водовідведення»  

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Cилабуси

Компоненти

Силабуси

Математичні методи рішення інженерних задач

Силабус

Інженерні методи охорони водних ресурсів

Силабус

Технології утилізації відходів у будівництві

 

Математичні методи в інженерних розрахунках

Силабус

Дослідження і оптимізація складів матеріалу для 3-D друку

Силабус

Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод

Силабус

Дослідження і оптимізація випробовувань матеріалів з використанням МКЕ

 

 Енергоаудит

Силабус

Конструктивні особливості виготовлення форм виробів

Силабус

Екологічна безпека при будівництві та експлуатації систем водопостачання та водовідведення

Силабус

Дослідження і оптимізація процесів адитивного виробництва

 

Сучасні технології будівництва та ремонту інженерних мереж

Силабус

Біонічний дизайн в адитивному виробництві

Силабус

Моделювання систем водопостачання та водовідведення сучасним програмним забезпеченням

Силабус

Сучасна мехатроніка в будинцтві

 

Конструкції споруд водопостачання та водовідведення в особливих умовах

Силабус

Практикум по зворотньому інжинірингу виробів у адитивному виробництві

Силабус

Біотехнології комбінованих очисних споруд

Силабус

Практикум по фотограметрії в адитивному виробництві

 

Технологія заготівельних робіт

 

 ОП «Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві» 

 ОП «Міське будівництво та господарство» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Прикладні задачі будівельної механіки

Силабус

Математичні методи рішення інженерних задач

 

Теорія оболонок

Силабус

Адитивні технології

 

Управління будівництвом та реконструкцією. Спецкурс

Силабус

Техноекологія в будівництві

 

Механіка руйнування

Силабус

Менеджмент персоналу

 

Фундаменти в особливих умовах

Силабус

Технічна експертиза житлового фонду

 

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

Силабус

Бізнес-планування в будівельній галузі

 

Економіка будівельної галузі

 

Підсилення будівельних конструкцій

 

Сучасна нормативна база та контроль якості

 

Організація бізнесу

 

Комп’ютерне моделювання залізобетонних конструкцій

Силабус

Тривимірне моделювання в архітектурному проектуванні

 

Інженерні основи МСЕ

Силабус

Управління проектами

 

 ОП «Мости і транспортні тунелі» 

 ОП «Промислове і цивільне будівництво» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Техноекологія будівель і матеріалів

 

Проектування у ПК ЛІРА-САПР

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

Моделювання композиційних конструкцій

Силабус

Обстеження та випробування автодорожніх мостів

 

Інженерний супровід об’єктів будівництва та реконструкції

Силабус

Гірські виробітки. Буропідривні роботи

 

Екологічна безпека будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

Геодезичне забезпечення підземних проходок

 

Сучасна нормативна база та контроль якості

 

Організація бізнесу

 

Ефективні конструкції фундаментів

Силабус

Фундаменти транспортних споруд в особливих умовах

 

Адитивні технології в промисловості та будівництві

 

Виробничий менеджмент

 

Інженерний супровід об’єктів будівництва та реконструкції

Силабус

Прогресивні фундаменти транспортних споруд

 

Сейсмостійкість споруд

Силабус

Проєктування транспортних споруд у сейсмічних зонах

 

Основи формування кошторисної документації

 

 

 

Об'ємне моделювання залізобетонних конструкцій

Силабус

 

 

Інженерні вишукування для будівництва

 

 

 

Механіка руйнування

Силабус

 

 

Інженерні основи МСЕ

 

 

 

Бізнес-планування в будівельній галузі

Силабус

 

 

Підсилення дерев'яних та металевих конструкцій

 

 

 

Сучасні технології будівництва комунікацій

Силабус

 

 

Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону

 

 

 

Варіантне проектування будівель і споруд 

Силабус

 

 

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

 

 

 

Оцінка об’єктів нерухомості

 

 

 

Конструктивно-технологічні рішення вузлів будівель і споруд

 

 

 

Теорія оболонок 

 

 ОП «Промислове і цивільне будівництво» (науковці) 

 ОП «Теплогазопостачання і вентиляція» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Проектування у ПК ЛІРА-САПР

Силабус

Організація монтажу систем ТГПіВ

 

Моделювання композиційних конструкцій

Силабус

Сучасне сантехнічне обладнання будівель

Силабус

Сучасна нормативна база та контроль якості

 

Зрідженні вуглеводневі гази

Силабус

Сейсмостійкість споруд

Силабус

Бізнес-планування в будівельній галузі

Силабус

Екологічна безпека будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

Іноваційні технології

Силабус

Основи формування кошторисної документації

 

Екологічне обгрунтування проектів в ТГПіВ

Силабус

Об’ємне моделювання залізобетонних конструкцій

Силабус

Промислові теплогенеруючі установки

Силабус

Інженерні вишукування для будівництва

Силабус

Поновлювальні джерела енергії

Силабус

Механіка руйнування

Силабус

Енергоаудит

Силабус

Сучасні технології будівництва комунікацій

Силабус

Математичні методи в інженерних розрахунках

Силабус

Варіантне проектування будівель і споруд 

Силабус

 

 

Ефективні конструкції фундаментів

Силабус

 

 

Дослідницький компонент

 

 

Основи деформаційно-силової моделі опору залізобетону

Силабус

 

 

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

Силабус

 

 

Розрахунок будівельних конструкцій за допомогою чисельно-аналітичного методу граничних елементів

 

 

 

Механіка деформованого твердого тіла

Силабус

 

 

Оцінка об’єктів нерухомості

 

 

 

Теорія оболонок  

Силабус

 

 

 ОП «Теплогазопостачання і вентиляція» (науковці) 

 ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

Спеціальні (фахові компоненти)

Спеціальні (фахові компоненти)

Компоненти

Силабуси

Компоненти

Силабуси

Зрідженні вуглеводневі гази

 

Математичні методи рішення інженерних задач

 

Бізнес-планування в будівельній галузі

 

Комп/ютерне моделювання в будівництві

 

Іноваційні технології

 

Техноекологія в будівництві

 

Екологічне обгрунтування проектів в ТГПіВ

 

Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

Силабус

Організація монтажу систем ТГПіВ

 

Технологія сухих будівельних сумішей

Силабус

Сучасне сантехнічне обладнання будівель

 

Архітектура промислових будівель

 

Промислові теплогенеруючі установки

 

Технологія будівельної кераміки

Силабус

Поновлювальні джерела енергії

 

Логістика

Силабус

Енергоаудіт (підготовчій курс до сертифікації)

 

Спеціальні бетони нового покоління

Силабус

Математичні методи в інженерних розрахунках

 

Технології утилізації відходів у будівництві

 

Основи формування кошторисної документації

 

 

 

Осибливості математичного моделювання програмним комплексом ANSYS

 

 

 

 ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (науковці) 

 

 

Спеціальні (фахові компоненти)

 

 

Компоненти

Силабуси

 

 

Математичні методи рішення інженерних задач

 

 

 

Комп'ютерне моделювання в будівництві

 

 

 

Техноекологія в будівництві

 

 

 

Спеціальні бетони нового покоління

 

 

 

Архітектура промислових будівель

 

 

 

Технологія будівельної кераміки

 

 

 

Технологія сухих будівельних сумішей

 

 

 

Логістика

 

 

 

Технології утилізації відходів у будівництві

 

 

 

Обстеження та оцінка технічного стану будівельних об'єктів