Загальні вибіркові компоненти (другий, магістерський рівень)

  ЗАГАЛЬНІ ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ  

 

Освітній рівень – другий, магістерський рівень

  023 ОП «Образотворче мистецтво»  

  073 ОП «Логістика»  

Основи менеджменту і маркетингу

 

Філософія творчості

 

Психологія творчої діяльності

 

Професійна та цивільна безпека

 

Сучасні проблеми мистецтвознавства

 

Інтелектуальна власність

 

Охорона праці та цивільний захист

 

Психологія особистості

 

  073 ОП «Менеджмент і адміністрування»  

  073 ОП «Управління проектами»  

Філософія творчості

 

Філософія творчості

 

Професійна та цивільна безпека

 

Професійна та цивільна безпека

 

Інтелектуальна власність

 

Інтелектуальна власність

 

Психологія особистості

 

Психологія особистості

 

  075 ОП «Маркетинг»  

  076 ОП «Економіка будівельного підприємства»  

Філософія творчості

 

Філософія творчості

Силабус

Професійна та цивільна безпека

 

Професійна та цивільна безпека

 

Інтелектуальна власність

 

Інтелектуальна власність

Силабус

Психологія особистості

 

Психологія особистості

 

  133 ОП «Будівельна техніка та автомобілі»  

  191 ОП «Архітектура будівель і споруд»  

Філософія творчості

 

Філософія творчості

Силабус

Ораторське мистецтво

 

Професійна та цивільна безпека

Силабус

Охорона праці та цивільний захист

 

Ораторське мистецтво

Силабус

Психологія особистості

 

Психологія особистості

Силабус

  191 ОП «Архітектура будівель і споруд» (науковці)  

  191 ОП «Дизайн архітектурного середовища»  

Філософія творчості

Силабус

Філософія творчості

 

Професійна та цивільна безпека

Силабус

Професійна та цивільна безпека

 

Ораторське мистецтво

Силабус

Ораторське мистецтво

 

Психологія особистості

Силабус

Психологія особистості

 

  191 ОП «Містобудування»  

  192 ОП «Автомобільні дороги та аеродроми»  

Філософія творчості

Силабус

Філософія творчості

Силабус

Професійна та цивільна безпека

Силабус

Психологія особистості

Силабус

Ораторське мистецтво

Силабус

Охорона праці та цивільний захист

 

Психологія особистості

Силабус

Педагогіка в вищій освіті

 

  192 ОП «Архітектурно-будівельний інжиніринг»  

  192 ОП «Адитивні технології»  

Філософія творчості

Силабус

Стандартизація, уніфікація та управління якістю

 

Психологія особистості

Силабус

Психологія особистості

 

Охорона праці та цивільний захист

Силабус

Охорона праці та цивільний захист

Силабус

Педагогіка в вищій освіті

 

Енергоефективність в адитивному виробництві

 

  192 ОП «Водопостачання та водовідведення»  

  192 ОП «Міське будівництво та господарство»  

Охорона праці та цивільний захист

 

Філософія творчості

 

Ораторське мистецтво

 

Економіка будівельної галузі

 

Філософія творчості

Силабус

Охорона праці та цивільний захист

 

Психологія особистості

 

Психологія особистості

 

  192 ОП «Мости і транспортні тунелі»  

  192 ОП « Організація технічного нагляду в будівництві»  

Філософія творчості

 

 

 

Охорона праці та цивільний захист

 

 

 

Ораторське мистецтво

 

 

 

Психологія особистості

 

 

 

  192 ОП «Промислове і цивільне будівництво»  

  192 ОП «Промислове і цивільне будівництво» (науковці)  

Провайдинг освітніх інновацій

Силабус

Провайдінг освітніх інновацій

Силабус

Виробничий менеджмент

Силабус

Виробничий менеджмент

Силабус

Етика

 

Педагогіка та етика професійної діяльності

Силабус

Педагогіка та етика професійної діяльності

Силабус

Філософія творчості

Силабус

Охорона праці та цивільний захист

 

Позитивна психологія

 

Ораторське мистецтво

Силабус

Ораторське мистецтво

Силабус

Позитивна психологія

 

 

 

Філософія творчості

Силабус

 

 

  192 ОП «Теплогазопостачання і вентиляція  

  192 ОП «Теплогазопостачання і вентиляція (наукова)  

Охорона праці та цивільний захист

 

Філософія творчості

 

Псмхологія творчості

 

Педагогіка у вищій освіті

 

Філософія творчості

Силабус

Ораторське мистецтво

 

Ораторське мистецтво

 

Психологія особистості

 

  192 ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»  

  192 ОП «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (наукова)  

Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій

 

Філософія творчості

 

Філософія творчості

 

Ораторське мистецтво

 

Охорона праці та цивільний захист

Силабус

Педагогіка у вищій освіті

 

Психологія особистості

 

Психологія особистості

 

  192 ОП «Інформаційні технології в промисловому та цивільному будівництві»  

  193 ОП «Геодезія»  

Бізнес-планування в будівельній діяльності

 

Філософія творчості

Силабус

Філософія творчості

Силабус

Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій

 

Охорона праці та цивільний захист

 

Охорона праці та цивільний захист

 

Психологія особистості

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

  193 ОП «Землеустрій та кадастр»  

  193 ОП «Геоінформаційні системи і технології»  

Філософія творчості

Силабус

Філософія творчості

 

Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій

Силабус

Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій

 

Охорона праці та цивільний захист

 

Охорона праці та цивільний захист

 

Управління природоохоронною діяльністю

Силабус

Управління природоохоронною діяльністю

 

  194 ОП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»  

 

Економіка будівельної галузі

 

 

 

Управління природоохоронною діяльністю

 

 

 

Охорона праці та цивільний захист

Силабус

 

 

Філософія творчости