Загальні компоненти


ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

ЗАГАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ

Обсяг освітнього компонента - 3 кредити ЄКТС,

контрольний засіб – залік,

індивідуальна робота - контрольна робота/реферат

Освітній компонент

Кафедра

Викладач

Виробничий менеджмент

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Шевчук Л.А., керівник виробн.-техн. відділу КП «Будова»

Галузеве правознавство

силабус

Філософії, політології, психології та права

Криворучко В.О.,

к.ю.н., доцент

Галузеве правознавство (водогосподарське та природоохоронне)

силабус

Філософії, політології, психології та права

Криворучко В.О.,

к.ю.н., доцент

Економіка галузі

силабус

Економіки та підприємництва

Окландер Т.О., д.е.н., професор

Економіка галузі

силабус

Економіки та підприємництва

Петрищенко Н.А., к.е.н., доцент

Економіка галузі

силабус

Економіки та підприємництва

Камбур О.Л.,

к.е.н., доцент

Енергозбереження та енергоаудит

силабус

Міського будівництва та господарства

Керш В.Я.,

к.т.н., професор

Естетика

силабус

Філософії, політології, психології та права

Каранфілова О.В., к.філос.н., доцент

Етика

силабус

Філософії, політології, психології та права

Кадієвська І.А.,

д. філос. н., професор

Іноземна мова (спецкурс)

силабус

Іноземних мов

Кусаковська В.А., к.ф.н., доцент

Інтелектуальна власність

силабус

Філософії, політології, психології та права

Єрмакова С.С., д.пед.н., професор

Конфліктологія

силабус

Філософії, політології, психології та права

Бикова С.В.,

к. психол. н., доцент

Математичні методи рішення інженерних задач

силабус

Інформаційних технологій та прикладної математики

Ляшенко Т.В.,

д.т.н., професор

Містобудівний кадастр

силабус

Геодезії та землеустрою

Колосюк А.А.,

к.е.н., доцент

Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій

силабус

Геодезії та землеустрою

Колосюк А.А.,

к.е.н., доцент

Ораторське мистецтво

силабус

Філософії, політології, психології та права

Бикова С.В.,

к. психол. н., доцент

Охорона праці в будівництві

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Книш О.І.,

к.т.н., доцент

Охорона праці в будівництві та цивільний захист

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Книш О.І.,

к.т.н., доцент;

Педагогіка

силабус

Філософії, політології, психології та права

Єрмакова С.С., д.пед.н., професор

Правове регулювання господарської діяльності

силабус

Філософії, політології, психології та права

Криворучко В.О.,

к.ю.н., доцент

Психологія

силабус

Філософії, політології, психології та права

Бикова С.В.,

к. психол. н., доцент

Психологія особистості

силабус

Філософії, політології, психології та права

Бикова С.В.,

к. психол. н., доцент

Регулювання містобудівної діяльності

силабус

Менеджменту і маркетингу

Балдук Г.П.,

асистент

Техноекологія в будівництві

силабус

Хімії та екології

Семенова С.В.,

к.т.н., доцент

Технології утилізації відходів у будівництві

силабус

Процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Парута В.А.,

к.т.н., доцент

Управління природоохоронною діяльністю

силабус

Геодезії та землеустрою

Калина Т.Є.,

д.е.н., професор

Філософія творчості

силабус

Філософії, політології, психології та права

Кадієвська І.А.,

д. філос. н., професор

Цивільний захист

силабус

Організації будівництва та охорони праці

Чекулаєв Д.І., старший викладач