ОПП Геодезія та землеустрій

Код і назва галузі – 19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності – 193 Геодезія та землеустрій

Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою

Кількість кредитів ЄКТС – 240,0

Мова викладання – українська

Зворотній зв'язок –

 

Освітня програма

 

 

 

Проект освітньої програми

2022

 

 

 

Перелік освітніх компонентів