ОПП Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (п)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Хлицов Микола Володимирович,

к.т.н., доцент кафедри ПАТБМ, khlytsov@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2020

2021

Навчальний план

2018

2020

2021

Відомості самооцінювання

2019

 

2021

 

Перелік освітніх компонент 2021

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Індивідуальні завдання

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Економіка галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Технічна експлуатація будівель та споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Ресурсозбереження в будівельній індустрії

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Енергозбереження в будівельній індустрії

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Вступ в комп’ютерне матеріалознавство

навчальна дисципліна

силабус

КР

Структуроутворення, твердіння та руйнування композиційних будівельних матеріалів

навчальна дисципліна

силабус

КР

Проектування та управління підприємством будівельної індустрії

навчальна дисципліна

силабус

КР

Сучасні технології залізобетонних конструкцій та каркасно-монолітного домобудування

навчальна дисципліна

силабус

КП

Технологія оздоблювальних матеріалів 

навчальна дисципліна

силабус

КП

Технологія гідроізоляційних матеріалів 

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Практична підготовка

практика

силабус

 

Атестація

кваліфікаційна магістерська робота

 

КМР

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

силабус

 

Математичні методи рішення інженерних задач

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Енергозбереження та енергоаудит 

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Технології утилізації відходів у будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Техноекологія в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Спеціальні (фахові) компоненти

За освітньою програмою

Діагностика будівельних матеріалів і конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Технологія теплоізоляційних матеріалів

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Технологія будівельної кераміки

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Технологія сухих будівельних сумішей

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Логістика

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Спеціальні бетони нового покоління

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Оцінка технічного стану будівель та розробка експертних висновків

навчальна дисципліна

силабус

РГР

Архітектура промислових будівель

 

навчальна дисципліна

силабус