ОНП Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Назваосвітньоїпрограми:

Освітньо-наукова програма (ОНП)

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Код і назвагалузізнань:

19 Архітектура та будівництво

Код і назваспеціальності:

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кваліфікація:

Магістр з будівництва та цивільної нженерії

Тривалістьпрограми:

1 рік 10 місяців

Кількістькредитів:

120 кредитів ЄКТС

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Мартинов Володимир Іванович,

д.т.н., доцент кафедри виробництва будівельних виробів і конструкцій, martynov2@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2019

2020

Навчальний план

2018

2019

2020

Відомості самооцінювання

2018

2019

2020

Робочі програми

2018

2019

2020

 

Перелік компонент освітньої програми
 
 
Назва
Вид
Навчально-методичні матеріали

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

Силабус

Іноземна мова

навчальна дисципліна

Силабус

Правове регулювання господарчої діяльності в будівництві та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

Силабус

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

Силабус

Економіка галузі

навчальна дисципліна

Силабус

Сучасні матеріали, конструкції, інженерні мережі та обладнання

навчальна дисципліна

Силабус

Технічна експлуатація будівель та споруд

навчальна дисципліна

Силабус

Ресурсо- та енергозбереження в будівельній індустрії

навчальна дисципліна

Силабус

Вступ в комп’ютерне матеріалознавство

навчальна дисципліна

Силабус

КР_Вступ в комп’ютерне матеріалознавство.pdf

Структуроутворення, твердіння та руйнування композиційних будівельних матеріалів

навчальна дисципліна

Силабус

КР_Структуроутворення, твердіння та руйнування композиційних будівельних матеріалів.pdf

Проектування та управління підприємством будівельної індустрії

навчальна дисципліна

Силабус

КР_Проектування та управління підприємством будівельної індустрії.pdf

Сучасні технології залізобетонних конструкцій та каркасно-монолітного домобудування

навчальна дисципліна

Силабус

КП_Сучасні технології залізобетонних конструкцій та каркасно-монолітного домобудування.pdf

Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів

навчальна дисципліна

Силабус

КП_Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів.pdf

Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів

навчальна дисципліна

Силабус

КР_Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів.pdf

Методика та методологія наукової діяльності

навчальна дисципліна

Силабус

КР_Методика та методологія наукової діяльності.pdf

Науково-дослідна (переддипломна) практика

навчальна дисципліна

Силабус

Науково-дослідна робота

навчальна дисципліна

Науково-дослідна робота.pdf

 
З переліком вибіркових компонент можна ознайомитись за посиланням: